ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Володимирівна Манойленко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: технологічна освіта,компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід, технології,підготовка майбутнього фахівця

Анотація

Стаття присвячена проведенню дефінітивного аналізу формування професійних компетентностей майбутніх вчителів технологічної освіти у вищих навчальних закладах. Останнім часом поняття «компетентність» вийшло на загально дидактичний і методологічний рівень, яке пов’язано з опануванням знань, умінь та навичок, спрямованих на здійснення діяльності технологічної підготовки майбутніх вчителів технологій. Це зумовило введення у вищу технологічну освіту України, таких понять як: «компетентність»,«професійна компетентність», «компетентнісний підхід» зі зміною освітніх переконань, цінностей, технічних засобів та методів навчання. В статті проаналізовано поняття «компетентність», «професійна компетентність», «компетентнісний підхід». Установлено, що більшість із цих понять не мають однозначного визначення, а трактуються дослідниками досить по різному в контексті досліджуваних ними проблем. Визначено завдання та умови формування професійних компетентностей майбутніх учителів технологічної освіти.

Посилання

Бібік Н. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті / Н. Бібік // Гірська школа українських Карпат. – № 8 – 9. – 2013. – С. 26–30.

Гришина І. В. Компетентнісний підхід до аналізу освітніх результатів / І. В. Гришина // Управління школою: наук. Метод журнал. – 2005. – № 28 – 29. – С. 53-54.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. Кремень В. Г. – Київ: Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Коберник О. М. Формування ключових компетентностей в учнів основної школи у процесі інтерактивного трудового навчання / О. М. Коберник // Вісник ГНПУ: Зб. наук. праць. – Вип. 19 – 2012. – С. 111-118.

Напрями реформування системи професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції (досвід, аналіз, прогнози):монографія/ В.М. Аніщенко, Д.О. Закатнов, С.І. Здіорук та ін. – Київ, 2016. – 196 с.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – Київ: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

Садовий М. І Становлення понять компетенція та компетентність / М. І Садовий , О.М. Трифонова // Наукові записки. (Серія: Педагогічні науки) – 2015. Вип. 141, Ч. 1. – С. 11–14.

Терещук Г. В. Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем / Г.В. Терещук // матеріали регіонального науково-практичного семінару «Професійні компетенції та компетентності вчителя», 28 – 29 листопада 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 5-10.

Bowden John. Competency - Based Education - Neither a Panacea nor a Pariah. – URL: www.crm.hct.ac.ae/ events/ archive/tend.018.bowden. html. 2001. (accessed on: 02/11/2019)

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Манойленко, Н. В. (2019). ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 118-122. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-118-122