ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДИСТАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ЗВО

Ключові слова: фізичне виховання, саморозвиток, самоопис, студенти

Анотація

У статті представлено аналіз питань оптимізації системи фізичного виховання студентів та вдосконалення стратегічного напрямку розвитку вищих навчальних закладів. Розглянуті питання фінансової, академічної, кадрової й організаційної незалежності вітчизняних вишів. Представлені сучасні вимоги освітніх програм, завдяки котрим студенти ЗВО отримали можливість самостійно планувати та організовувати свій вільний час для виконання самостійних занять курсу «фізичне виховання». Розглянута проблематика здоров’я особистості в зв’язку з процесом формування інформаційного суспільства і медійно-електронного простору, що створює передумову розвитку дистанційній освіті та плануванню самостійного режиму занять. Метою дослідження було вивченні гендерних особливостей особистого профілю фізичного розвитку студентів та визначення впливу показників фізичного «Я» на їхню самооцінку, визначався індивідуальний профіль фізичного «Я» особистості.

Посилання

Агєєв В. С. Психологичні та соціальні функції полорольових стереотипів / В.С. Агєєв // Питання психології, 1987.– № 2. – с. 152–157.

Олександрова Н. І. Образ фізичного «Я» в самообізнаності школярів / Н.І. Олександрова //Тези докладів ХІ науч.– практ.конф. психологів спорта. Мінськ, 1990. – Ч.П. – с. 99–100.

Бабешко О. Гендерні засади побудови змісту фізичного виховання школярів / О. Бабешко // Фізичне виховання в школі. – № 4, 2006. – с. 50 –53.

Боченкова Є. В. Формування позитивного самовідношення студентів в процесі фізичного виховання (на прикладі економічного вишу): автореф. дис. … канд.пед.наук. / Є. В. Боченкова – Краснодар. – 2000. – 21 с.

Ільїн Є. П. Пол и гендер / Є.П. Ільїн – СПб: Питер, 2010. – 688 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія та методика фізичного виховання [підручник для вищ. уч. закладів фіз. виховання та спорта]: в 2 т. / за ред. Т.Ю. Круцевич. – К: Олімп. література, 2003. – Т. 2. – 392 с.

Круцевич Т. Ю. Гендерні особливості самоопису фізичного розвитку школярів / Т.Ю. Круцевич, О.Ю.Марченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – №12 – С. 51–57.

Марченко О. Ю. Фактори, які впливають на формування цінностей студентів у фізичній культурі / О.Ю. Марченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал, 2009. – № 9. – С. 85–88.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Малахова, Ж. В., & Бєлих, В. Г. (2019). ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ДИСТАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 113-117. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-113-117