З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Сергій Олексійович Кононенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6637-4994
  • Наталія Володимирівна Манойленко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: технічна творчість, навчально-матеріальна база,позакласна робота, гурток, раціоналізаторська діяльність

Анотація

В статті проведено аналіз педагогічних і методичних досліджень, присвячених проблемам організації й розвитку технічної творчості школярів, вивчення досвіду роботи шкіл і позашкільних закладів, досвід авторів дають змогу визначити шляхи подальшого вдосконалення позакласної роботи а саме: в оптимізації вибору змісту, тематики, об’єктів праці, удосконаленні форм організації і засобів керівництва діяльністю учнів на позакласних заняттях для ознайомлення з основами організації сучасного виробництва, особливостями конструкторської, винахідницької і раціоналізаторської діяльності, вирішенні питань матеріального забезпечення, створення належних умов для занять гуртків, зміцнення їхньої навчально-матеріальної бази.

Посилання

Борисов Б. Г. Кружок радиотехнического конструирования. / Б.Г. Борисов – М.: Просвещение, 1986. – 208 с.

Бойко М. П. Фізико-технічна творчість учнів. /М.П. Бойко, Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук. – Київ.: Вища шк., 2007. – 262 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко – Київ.: Либідь, 1997. – 376 с.

Кабардин О. Ф. Внеурочная работа по физике / О.Ф. Кабардин, Э.М. Браверман, Г.Р. Глущенко и др.// Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

Кононенко С.О. Удосконалення методики організації та змісту гурткової роботи з радіоелектроніки друк. / С.О. Кононенко, О.В. Копчук, Д.В. Гринь // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 173. частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 123–127.

Манойленко Н. В. Особливості методики формування творчих вмінь майбутніх вчителів технологій / Н.В. Манойленко // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Випуск 7. – Частина 1. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 85-88.

Скрябинський Б.С. Радіоелектроніка для юних. / Б.С. Скрябинський – Київ.: Веселка, 1985. – 205 с.

Черняшевський В.Т. Юному фізику. / В.Т. Черняшевський – Київ.: Рад. шк., 1986. – 109 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Кононенко, С. О., & Манойленко, Н. В. (2019). З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 106-109. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-106-109