МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • Світлана Миколаївна Іванова Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України https://orcid.org/0000-0002-3613-9202
  • Тетяна Леонідівна Новицька Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України https://orcid.org/0000-0003-2591-5218
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, наукова електронна бібліотека, інформаційно-дослідницька компетентність, наукові та науково-педагогічні працівники, розвиток інформаційно-дослідницької компетентності наукових та науково-педагогічних працівників

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем використання наукової електронної бібліотеки як інструменту забезпечення відкритого доступу науковим і науково-педагогічним працівникам до електронних освітніх та наукових ресурсів та для розвитку їхньої інформаційно-дослідницької компетентності. Визначаються зміст, форми, методи і засоби як складові методики використання наукових електронних бібліотек для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Розроблена навчальна програма може бути використана для наукових і науково-педагогічних працівників, у тому числі аспірантів, докторантів, бібліотекарів та осіб, які зацікавлені у використанні інформаційних ресурсів та сервісів наукових електронних бібліотек.

Перспективами подальших досліджень є створення моделі розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників та алгоритму оновлення методики використання наукових електронних бібліотек та навчальної програми «Використання сервісів наукової електронної бібліотеки» відповідно до розвитку ІКТ.

Посилання

Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія / О. М. Спірін та ін.; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О. М. Спіріна. – Київ: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.

Іванова С. М. Проблема розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників з використанням електронних науково-освітніх систем / С.М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання – 2018. – № 6 (68). – С. 291-305. – URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2693. (дата звернення: 13.10.2019).

Іванова С. М. Тенденції використання електронних бібліотек в наукових і навчальних закладах (зарубіжний і вітчизняний досвід) / С. М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №3 (23). – URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/500. (дата звернення: 08.11.2019).

Іванова С. М. Аналіз відкритих програмних систем для створення наукової електронної бібліотеки / С. М. Іванова // Вicник Житомирсько додержавного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 1 (67). - С. 79-84.

Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку: Наказ від 08.08.2018 р. z0970-18. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0970-18 (дата звернення: 08.11.2019).

Спірін О. М. Зміст навчального матеріалу спецсемінару «Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях» / О. М. Спірін, Н. С. Прилуцька // Вісник Житомирського державного університету – 2011. – Вип. 60. – С. 45-48.

Спірін О. М. Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / О. М. Спірін, А. В. Яцишин, С. М. Іванова, А. В. Кільченко, Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 5 (55). – С. 136-174. – URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501. (дата звернення: 08.11.2019).

Стрілець Н. О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Н.О. Стрілець – Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 c.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR. – URL: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/.(дата звернення: 13.10.2019).

Edward A. F. The Digital Libraries Initiative -Update and Discussion. / A.F. Edward // Bulletin of the America Society of Information Science. – 1999. – Vol. 26 – № 1.

Hemlata N. Digitization in 21st century-digital library / N. Hemlata, S. Meena // Research Journal of Library Sciences. – 2013. – 1(1) – Р. 20-23.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Іванова, С. М., & Новицька, Т. Л. (2019). МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 89-95. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-89-95