РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ МОДЕЛЯМИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

  • Ольга Володимирівна Слободяник Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України https://orcid.org/0000-0003-3504-2684
Ключові слова: Комп’ютерні моделі (симуляції), фізика, заклади загальної середньої освіти, самостійна робота, індивідуальні завдання

Анотація

Зазначено, що для успішного формування ключових компетентностей у галузі природничих наук і технологій необхідно у навчально-виховному процесі активно використовувати комп’ютерно орієнтовані технічні засоби. А робота з комп’ютерними моделями на уроках фізики сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, позитивно впливає на формування як мотиваційного так і змістово-процесуального компонента предметної компетентності учнів. Наголошується, що при доборі інструментарію  варто дотримуватися низки принципів: науковості, наочності, систематичності і послідовності, доступності, когнітивної візуалізації, стиснення, індивідуалізації. Особлива увага відводиться індивідуальній роботі учнів з використанням комп’ютерних моделей, де учні самостійно проводять досліди, мають можливість впливати на перебіг процесів. Наголошується, що при систематичному використанні індивідуальних завдань на базі комп’ютерних моделей успішність учнів зростає.

Посилання

Al-Sabbagh, S. Instruments and implements of enquiry based learning. – 2009. – URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507027.pdf (дата звернення 02.12.2019).

Chang, K E, Chen, Y L, Lin, H Y and Sung, Y T, Effects of learning support in simulationbased physics learning. // Computers & Education – 51(4) – 2008. – pp 1486-1498.

K. Saastamoinen and A. Rissanen Understanding physical phenomena through simulation exercises // Journal of Physics: Conference Series – 2019.

Margaret A. Honey and Margaret L. Hilton Editors Learning Science Through Computer Games and Simulations – 2011. – URL: http://www.ics.uci.edu/~wscacchi/GameLab/Recommended%20Readings/Learning-Science-Games-2011.pdf. (дата звернення 02.12.2019).

Martin O. Steinhauser Computer Simulation in Physics and Engineering – EMIFraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut, 2012.

Ronald D. Anderson Reforming Science Teaching: What Research says about Inquiry // Journal of Science Teacher Education – v.13(1) – Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002. – pp. 1-12. – URL: http://mascil-toolkit.phfreiburg.de/wp-content/uploads/2014/03/Anderson-2002.pdf. (дата звернення 02.12.2019).

Величко С.П. Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ / С.П. Величко, А.В. Ткаченко, О.В. Слободяник // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – 2012. – Вип. 108. – С. 172-176.

Закон України Про освіту – URL: https://zakon.rada.gov.ua›2145-19 (дата звернення 02.12.2019).

Литвинова С.Г. Модель використання системи комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів / С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 1(19). С. 108-115.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти - Львів, 2016. – 64 с., 32-34.

Семеніхіна О.В. Використання принципу когнітивної візуалізації в навчанні математики / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Фізико-математична освіта: науковий журнал – 2017. – Вип. 3(13). – С. 136-140.

Соколюк О.М. Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізики / О.М. Соколюк, Н.П. Дементієвська О.П. Пінчук О.В. Слободяник // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. – Київ, 2019.

Фізика. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf (дата звернення 02.12.2019).

Шарко В.Д. Форми організації навчальної діяльності учнів з фізики. Методичний посібник для студентів, працівників методичних служб, викладачів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти / В.Д. Шарко – Херсон. Видавництво ХНТУ, 2008. – 176 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Слободяник, О. В. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ МОДЕЛЯМИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 146-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-146-150