РОБОТОТЕХНІКА В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: робот, робототехніка, медична інформатика, платформа Arduino, мова програмування

Анотація

Автором проведений аналіз розвитку і впровадження робототехніки в різні сфери життя сучасного світу. З’ясовано, що інтерес до вивчення робототехніки, як окремої дисципліни, дуже високий  в Україні. Але розвиток освітньої робототехніки в нашій державі в рамках вищої освіти відбувається епізодично, більше в позааудиторний час. Тому впровадження робототехніки в освітній процес вищих навчальних закладів медичного спрямування, як одного з перспективних напрямів освіти, розробка відповідних навчальних програм для студентів-медиків і для системи підвищення кваліфікації лікарів зараз на часі. Для цього автор пропонує реалізовувати дослідницькі проекти з вивчення робототехніки за медичним спрямуванням, в яких інтегруються медична інформатика, медична та біологічна фізика та робототехніка, на базі робототехнічної платформи Arduino, яку зручно використовувати для збору телеметричної інформації з датчиків і роботи з модулями.

Посилання

Гриб'юк О.О. Комп’ютерне моделювання та робототехніка в навчально-виховному процесі сучасного навчального закладу /О. О. Гриб'юк // Матеріали 7 міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv-2017: Збірник наукових праць, м. Львів, 27-30 квітня 2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – C. 38-43.

Ісакова Т.О. Проблеми формування стратегічних пріоритетів державної політики щодо розвитку робототехніки: перспективи для України /Т.О. Ісакова// Національний інститут стратегічних досліджень – URL: https://niss.gov.ua/en/node/193 (дата звернення: 03.10.2019)

Лазарев М.В. О связи робототехники с механикой, электроникой и программированием, а также о междисциплинарных связях / М. В. Лазарев // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 11 (139), 2013. – С. 132-136.

Мартинюк О.С. Робототехніка в рамках вітчизняного освітнього процесу / О.С. Мартинюк – URL: http://fkd.org.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/31753/28352 (дата звернення: 03.10.2019)

Matari´c M. Robotics education for all ages. // In AAAI Spring Symposium on Accessible, Hands-on AI and Robotics Education – Palo Alto, CA, March 22-24.

Морзе Н.В. Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти / Н.В. Морзе, М.А Гладун, С.Р. Дзюба // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – Т. 65, №3. – с. 37-52.

Остапчук С.А. До проблеми використання платформи Arduino у вивченні робототехніки / С.А. Остапчук, М.І. Садовий // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 178–181.

Офіційний сайт Arduino в Україні. – URL: http://arduino.ua/. (дата звернення: 03.10.2019).

Применение роботов в медицине: основные тренды. – URL: https://robo-sapiens.ru/stati/primenenie-robotov-v-meditsine-osnovnyie-trendyi/ (дата обращения: 03.10.2019).

Сайт «Занимательная робототехника». – URL: http://edurobots.ru/2018/03/vex-iq-28 (дата обращения: 03.10.2019).

Сайт «Blog.imena.ua». Чотири корисні відео-лекції про роботів. – URL: http://www.imena.ua/ blog/robots-lections/ (дата звернення: 03.10.2019).

Сайт «Вікіпедія» – URL: https://uk.wikipedia.org › wiki › (дата звернення: 03.10.2019).

Сайт «СеоБлог» – URL: http://seoblog.org.ua/4584/. (дата звернення: 03.10.2019).

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Мироненко, О. В. (2019). РОБОТОТЕХНІКА В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 126-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-126-129