ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЗАКЛАСНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ТА СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ

  • Анатолій Леонідович Турчак Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5535-2490
  • Олена Віталіївна Маркова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4835-089X
Ключові слова: педагогічна майстерність вчителя фізичної культури (тренера), фізкультурно-оздоровча діяльність, спортивно-масова робота в школі, навчально-тренувальний процес

Анотація

У статті розглядаються окремі аспекти формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури (тренера) у позакласній фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі в школі Розкриваються структурні компоненти діяльності вчителя (тренера) в організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах. Пропонуються рівні діяльності вчителя фізичної культури (тренера) відповідно сучасних змін у структурі його знань, умінь і навичок. Також розкривається значення позакласної фізкультурно- оздоровчої та спортивно-масової роботі у професійному становленні майбутніх випускників загальноосвітніх закладів. Педагогічна майстерність сучасного вчителя фізичної культури(тренера) має бути спрямованою на реалізацію основної мети виховання – гармонійний розвиток особистості кожного учня.

Посилання

Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / А.А. Деркач, А.А. Исаев – Москва: Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навчальний посібник. / Л.Л. Хоружа – Київ: «Академвидав», 2012. – 205 с.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): Монографія. / Л.П. Сущенко – Запоріжжя: ЗДІ, 2003. 442с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Турчак, А. Л., & Маркова, О. В. (2019). ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЗАКЛАСНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ТА СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 38-42. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-38-42