ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: засіб, здобувач вищої освіти, майбутній педагог-хореограф, мистецтво, танець, хореографія, художньо-естетичні потреби

Анотація

У статті проаналізовано особливості хореографії, танцю як засобу формування художньо-естетичних потреб здобувачів вищої освіти. Відзначено, що особливістю хореографії, яка забезпечує унікальні можливості впливу на людину, є її багатофункціональність. Наголошено, що мистецтво хореографії спирається на підґрунтя художньо-естетичної обробки рухів, їх добору та класифікації, а танець найбільш повно виявляє синтез тілесного і духовного компонентів, які розкривають широкі перспективи всебічного і гармонійного розвитку особистості. Актуалізовано, що хореографічне мистецтво у відповідності до своєї природи виховує людину не за допомогою слова чи переконання, а візуальним відтворенням оточуючої дійсності. До переліку основних засобів хореографії, які використовуються у фаховій хореографічній освіті, віднесено вправи класичного, народно-сценічного, історико-побутового, бального, сучасного танців, а також їх поєднання. Узагальнено, що сприймання музики через систему вправ класичного танцю в процесі фахової підготовки є одним з найсильніших засобів активізації мислення, що в свою чергу допомагає майбутнім балетмейстерам-постановникам набувати навичок художньої передачі думок і настроїв у авторських танцювальних творах.

Посилання

Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом: навчальний посібник. К. : НАКККіМ, 2010. 135 с.

Косаковська Л. П. Хореографія. Енциклопедія історії України: Т. Україна - українці. Кн. 1. / редкол.: В.А. Смолій (голова), Г.В Боряк, Я.В.Верменич та ін.; ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін: НАН України. Ін-т іст. України. Київ: Наук. думка. 2018. С. 400-407.

Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина. 2006. 225 с.

Словник української мови: в 11 томах, Т. 3, 1972. С. 307.

Чепалов О. І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія. Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2007. 344 с., іл.

Laban, Rudolf. The mastery of movement / Rudolf Laban ; with a new pref. by Roland Laban – 4th ed. rev. and enlarge d / Lisa Ullmann. Plymouth : Northcote House, 1988. P. 69.

Espenak L. Dance therapy, theory and appplicatiov I Lilian Espenak. Springfield: Charles C. Thomas, 1981. 210 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
ЧжaнЧ. (2024). ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 388-392. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-388-392