ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІВУ BEL CANTO ЗДОБУВАЧІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Тетяна Георгіївна Шафарчук ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-1540-2200
Ключові слова: здобувачі мистецької освіти, вокальна підготовка, вокальне виховання, стиль бельканто, вокальні методи

Анотація

У статті автор розглядає питання формування навичок співу бельканто здобувачів мистецької освіти у процесі вокальної підготовки. Техніка співу бельканто передбачає володіння співаком кантиленою, бездоганною колоратурою, вмінням філірувати звук, а також здатністю до динамічних і тембрових ньюансів.

Автор вважає, що важливими є вміння здобувачів освіти аналізувати звучання свого голосу, постійно контролювати якість звуку та роботу голосового апарату. Також необхідно стежити за інтонацією і мелодійною лінією під час виконання та точно відтворювати ритм вокального твору, акцентувати увагу на усвідомленні виконання та значенні передачі всіх компонентів музичної виразності, що сприяють передачі слухачеві художньо-образного змісту виконаного твору тощо.

На основі аналізу науково-методичної літератури виокремлено групи методів вокального виховання, до яких віднесено методи, які мають сформувати у здобувачів освіти м’язові установки або рухи та впливають на звукоутворення; методи  формування умінь правильного положення гортані та «позіх»; методи формування вмінь співацького дихання; методи на формування умінь природного тембру голосу шляхом зміни забарвлення голосних, тобто фонетичні; методи фіксації внутрішніх відчуттів, зокрема «вокально-тілесної схеми», що змінюються за умови використання різних типів вокальної техніки;  методи внутрішн вольових наказів та емоційних станів, пов’язані з уявленнями про відповідні почуття або настрої; методи слухових впливів, суть яких полягає у встановленні та посиленні зворотних зв’язків між органом слуху і гортанню тощо.

Автор вважає, що формування вмінь та навичок бельканто в процесі вокальної підготовки здобувачів мистецької освіти є систематичним педагогічним процесом, спрямованим на розуміння особливостей вокального мистецтва та глибоке усвідомлення сутності і характеру виконавської діяльності.

Вибір вокальних методів визначається індивідуально-психологічними та віковими характеристиками здобувачів освіти, рівнем музичної обдарованості й вибором конкретних навчальних завдань на кожному етапі вокально-виконавської підготовки.

Посилання

Гавацко Е. П. Формування вокальних навичок у вихованців студії естрадного співу. Навчально-методичний посібник. Ужгород, 2017. 65 с.

Гавриленко Л. М. Академічний спів. Методичні рекомендації та програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1-І І рівнів акредитації. Хмельницький, 2013. 30 с.

Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. К.: НМАУ, 1997. 320 с.

Кузьмічова В. А. Навчальний посібник з дисципліни «Методика викладання дисциплін за кваліфікацією (вокал)». Частина I. Італійська вокальна школа: шлях від зародження до сучасності. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 42 с.

Кулдиркаєва О. В. Основи вокальної методики: навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Музичне мистецтво». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 158 с.

Тоцька Л. О. Методика формування вмінь співу бельканто у процесі вокальної підготовки педагога-музиканта. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 110. 2013. С. 184–193.

Тоцька Л. О. Вокально-виконавський стиль «bel canto»: історико-теоретичний аспект. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки. Вип. 107, 2012. С. 208–217.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Шафарчук, Т. Г. (2024). ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІВУ BEL CANTO ЗДОБУВАЧІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 361-366. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-361-366