АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

  • Анатолій Леонідович Турчак Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2966-0144
  • Олена Віталіївна Маркова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8416-3442
Ключові слова: адаптивне фізичне виховання, соціальна справедливість, інклюзивна освіта, корекційна педагогіка, учні з особливими потребами, вчитель фізичної культури

Анотація

Стаття присвячена впровадженню соціальної справедливості через викладання адаптивного фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти, визначенню педагогічних умов, закономірностей, принципів, методів, прийомів і засобів інклюзивної дидактики, створенню якісного освітнього корекційного середовища для учнів з обмеженими функціональними можливостями, а саме – реалізації принципів: рівності й справедливості; доступності і систематичності; інтерактивності у адаптивній фізичній культурі; контенту, що мотивує дітей з вадами у стані здоров’я до навчання; спрощенню когнітивної складності навчального процесу в інклюзивній освіті; вивченню і застосуванню вчителем фізичної культури передового педагогічного досвіду організації навчально-виховної роботи з корекційної педагогіки. Розглянуто проблеми, що виникають при формуванні соціальної справедливості у шкільному колективі, шляхи покращення професійної діяльності у наданні інклюзивних освітніх послуг з адаптивного фізичного виховання на основі створення спеціальних матеріально-технічних і дидактичних умов, що забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу з соціальної адаптації інтелектуально і фізично відсталих дітей. Метою даної статті є розкриття основних компонентів адаптивного фізичного виховання та соціальної справедливості. У ній викладено науково-педагогічні положення, якими слід керуватися у розв’язанні всіх завдань адаптивного фізичного виховання з різними нозологіями у дітей, створенню виховного середовища із забезпечення соціальної справедливості серед учнів закладів загальної середньої освіти. Представлений матеріал розкриває питання педагогіки адаптивного фізичного виховання, соціалізації інклюзивної молоді до реалій сучасного життя, її участі у фізкультурно-оздоровчій і спортивно-масовій роботі загальноосвітньої школи. Обґрунтовано необхідність виховання функціонально відстаючих дітей шляхом застосування засобів фізичної культури з метою підготовки їх до наступного повноцінного життя, набуття професії, створення гармонійної сім’ї, нормального дітонародження і захисту суверенітету й незалежності української держави. Виділено основні компоненти соціальної справедливості у різних неформальних групах молоді й дорослих та складові адаптивної фізичної культури. У статті розглядається розвиток фізичних якостей школярів з суттєвими відхиленнями у функціональному стані в адаптивному фізичному вихованні навчальних планів і програм закладів загальної середньої освіти. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці методичних рекомендацій щодо тренінгів учителів фізичної культури як асистентів (тьюторів) з інклюзивної освіти при адаптивному фізичному вихованні школярів.

Посилання

Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1995. 237 с.

Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1993. 320 с.

Butler J. Precarious life: the powers of mourning and violence. London, UK: Verso. 2004.

Culp B. Social justice and the future of higher education kinesiology. Quest, 2016. 68. рр. 271–283. URL: https://doi.org/10.1080/00336297.2016.118 0308

Harrison L., & Clark, L. Contemporary issues of social justice: A focus on race and physical education in the United States. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2016. 87(3), рр. 230–241. URL: https://doi.org/10.1080/02701367.2016.1199166

Kirk D. Precarity, critical pedagogy, and physical education. Abingdon, 2020. UK: Routledge.

Landi D., Lynch S., Walton-Fisette J. The A-Z of Social Justice Physical Education: Part 2. Journal of Physical Education, Recreation & Dance 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/341026870

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Турчак, А. Л., & Маркова, О. В. (2024). АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 339-347. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-339-347