ДИСКУСІЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Ключові слова: авіаційний фахівець, активні методи навчання, англійська мова професійного спрямування, обмін ідеями, технології навчання

Анотація

Метою дослідження є визначення ролі дискусії в освітньому процесі, а саме у вивченні англійської мови професійного спрямування майбутніми диспетчерами управління повітряним рухом в авіаційному закладі вищої освіти для досягнення найвищого рівня іншомовних комунікативних умінь.

У дослідженні охарактеризовано особливості дискусії та виокремлено завдання, на вирішення яких спрямований метод групового обговорення. Окреслено дві форми проведення групових дискусій, а саме: обговорення проблемних ситуацій і аналіз процесів міжособистісної взаємодії, які уможливлюють формування вербальних комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом, та навичок говоріння й слухання, що є вкрай важливим, тому що англомовна підготовка авіаційних фахівців сфокусована саме на вдосконалення цих навичок. 

У роботі розглянуто три групи навчальних дискусійних стратегій. Особлива увага приділена  "сталим стратегіям", які не є самостійними, а інтегровані з іншими стратегіями, що потребують певний час для їхньої підготовки. Наведено приклад однієї із "сталих стратегій", проаналізовано переваги використання та окреслено рекомендації для її проведення.

Визначено шляхи для імплементації дискусій у навчальний процес, зокрема в методику формування іншомовних комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом.

Обумовлено правила, яких викладач має дотримуватись під час проведення дискусій на заняттях з англійської мови професійного спрямування, основне з яких – створення атмосфери довіри й взаємоповаги.

Без сумніву, розглянутий у статті активний метод навчання, а саме дискусія, її переваги, уможливлюють інтерактивність майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом та формування їхніх іншомовних комунікативних умінь.

Посилання

Зарівна О. Т. Дискусія як метод навчання англійської мови в технічних вузах. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. 2010. № 16. С. 120 – 126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_16_21 (дата звернення: 21.02.2024).

Зеленська Л. М., Тимченко С. В. Педагогічні технології формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом: контекстний підхід. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2022. №11. С. 163 – 168.

Психологія і педагогіка. Особливості проведення навчальних дискусій: навчально-методичний посібник / за ред.: О. І. Кадикало. Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. 20 с. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/29/part_1/15.pdf (дата звернення: 21.02.2024).

Тимченко С. В. Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін: дис. … канд. пед. наук. Кіровоград, 2014. 295 с.

Discussion Methods. URL: https://poorvucenter.yale.edu/resources/teaching-techniques-and-methods/discussion-methods (дата звернення: 21.02.2024).

Gonzales J. In Praise of Think-Pair-Share, 2015. URL: https://www.cultofpedagogy.com/think-pair-share/ (дата звернення: 21.02.2024).

Gonzales J. The Big List of Class Discussion Strategies, 2015. URL: https://www.cultofpedagogy.com/speaking-listening-techniques/ (дата звернення: 21.02.2024).

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Тимченко, С. В., & Зеленська, Л. М. (2024). ДИСКУСІЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 324-328. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-324-328