ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ (СLIL) ЯК ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ У ГАЛУЗІ СПОРТУ

  • Олеся Олександрівна Тесцова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0009-0004-8154-7119
Ключові слова: методика CLIL, професійна підготовка, іншомовна підготовка, методологічний підхід, педагогічна інновація, фізичне виховання

Анотація

Вивчивши найсучасніші світові освітні практики, можна зрозуміти зацікавленість педагогів професійної освіти у предметно-мовному інтегрованому навчанні. Глобалізація, міжнародні економічна та соціальна співпраці стимулюють фахівців будь-якої галузі вивчати іноземні мови. Універсальною мовою міжнародного спілкування безсумнівно є англійська мова, яка широко застосовується в усіх сферах нашого життя. Знання англійської мови в нинішній час грає все більш важливу роль у пристосуванні кожного до сучасних світових умов і дає просто величезні переваги у професійній діяльності. Відповідно не слід недооцінювати важливість володіння англійською мовою майбутніми фахівцями спортивної галузі. У статті розглянуто методику предметно-мовного інтегрованого навчання (СLIL), як складову ефективного опанування іноземної мови студентами факультетів фізичного виховання. Проаналізовано вплив міжнародних освітніх практик на інтенсивність застосування даного підходу в процесі викладання іноземної мови в українських закладах вищої освіти. Визначено переваги та недоліки методики інтегрованого навчання під час формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів факультету фізичного виховання. Обґрунтовано доцільність використання предметно-мовного навчання та уникнення деяких традиційних форм вивчення іноземної мови. Це надасть можливість викладачам іноземної мови глибше досліджувати сферу спортивного виховання та застосовувати набуті знання під час викладання іноземної мови. Зазначено, що підбір актуального та цікавого навчального матеріалу активізує мотивацію та бажання студентів вивчати іншомовну професійну лексику. 

Посилання

Євтушенко Н. І. Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі підготовки студентів за спеціальністю «Інформатика і мова» (бакалаврського рівня). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. С. 68–72

Стиркіна Ю. Advantages and problems of content and language integrated learning. SWorldJournal, 4(04-04), 2020. 39–46. DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-04-025

Anderson L.W. & Krathwohl, D.R Bloom’s Taxonomy Revised. Understanding the New Version of Bloom’s Taxonomy. 2001 URL: http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/

Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc. 1956

Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL. Content and language integrated learning. Cambridge: Cambridge University Press. 2010

Haag H Sport Pedagogy: Fundamental Aspects. In Haag, H., Gruppe, O., Kirsch, A. (Eds.). Sport Science in Germany (pp. 329-359). 1992. Berlin: Springer.

Marsh D. (1994). Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning.International Association for Cross–cultural Communication, Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua) University of Sorbonne, 1994. Paris.

Mehisto P., Marsh D., Frigols M. J. Uncovering CLIL, Macmillan. 2008.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Тесцова, О. О. (2024). ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ (СLIL) ЯК ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ У ГАЛУЗІ СПОРТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 319-323. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-319-323