РОЗВИТОК АРТИСТИСТИЧНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Юрій Михайлович Сивоконь Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8493-7233
  • Максим Валерійович Печененко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2041-6727
Ключові слова: артистизм, вміння та навички, гра, імпровізація, хореографічна техніка, класичний танець, народний танець, майбутній фахівець в галузі хореографічного мистецтва

Анотація

У статті автори розглядають проблему формування артистичних умінь та навичок майбутніх фахівців в галузі хореографічного мистецтва.

Сучасні тенденції розвитку освіти, збільшені вимоги до особистості майбутнього фахівця, посилили потребу у формуванні творчої індивідуальності кожного здобувача освіти, реалізації творчих здібностей та розвитку творчої діяльності.

На сьогоднішній день важливими якостями особистості майбутнього хореографа є здатність яскраво й переконливо виражати почуття та емоції, вміло поєднувати у своєму мисленні та поведінці художню образність та логіку у взаємодії з високохудожніми зразками музичної та хореографічної культури й однією з важливих якостей є саме артистизм, який допомагає людині управляти власним психічним станом, мобілізувати творчий потенціал та творчі здібності.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури автори визначають поняття «артистизм» як вміння передавати емоційну інформацію за допомогою рухів, міміки, виразу очей та голосу.

Важливим засобом розвитку артистизму є імпровізація – миттєве втілення музичного ритму засобами пластики тіла, міміки, емоційного забарвлення та ігрові методи, які рекомендується застосовувати на заняттях з класичного та народного танців.

Автори статті пропонують використовувати логорифмічні вправи, завдання-ігри, тренаж м’язів обличчя, вправи на вивчення різних авторських «масок», сучасні хореографічні техніки з імпровізаційними елементами, до яких віядносяться робота з імпровізацією, ритмом, уявою, динамікою, асиметрією, робота на витривалість тощо.

Отже, у результаті узагальнення досвіду педагогічної діяльності з проблеми розвитку артистичних умінь та навичок майбутніх фахівців в галузі хореографічного мистецтва, було визначено низку основних факторів, що впливають на розвиток акторських здібностей. Це використання ігрових та імпровізаційних форм роботи, різноманітних хореографічних технік, які дозволяють розкрити артистичні здібності здобувачів освіти.

Застосування під час занять з хореографічних дисциплін ігрових та імпровізаційних форм роботи дозволяє викладачу вирішувати низку завдань, а саме активізувати уяву, фантазію, емоції здобувачів освіти, допомагає розвитку міміки, жестів, пластичності, виразності тіла, що є важливим складником розвитку артистизму майбутнього фахівця.

Посилання

Білецька М., Підварко Т. Артистизм як необхідна складова музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Молодь і ринок. № 9 (164), 2018. С. 17–21.

Кисляк Б. Артистизм та закономірності його втілення в виконавській діяльності музиканта. Музикознавча думка Дніпропетровщини, 2022., вип. 23. С. 158–169.

Разводова М. В. Сутність та структура хореографічно-виконавських умінь і навичок молодших школярів. Наукові записки. Серія Педагогічні науки. Кропивницький, 2021. Bип. 195. С. 191–196.

Сергєєва І. Артистизм як елемент педагогічної майстерності. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2011. С. 121–133.

Словник іншомовних слів. URL: jnsm.com.ua

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1980. Т. 11. С. 667.

Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти: зб. статей VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Час мистецької освіти» (17–18 жовтня 2019 року). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 267 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Сивоконь, Ю. М., & Печененко, М. В. (2024). РОЗВИТОК АРТИСТИСТИЧНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 310-315. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-310-315