ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТИСИПАЦІЇ

Ключові слова: майбутній хормейстер, підхід, технологія, партисипація, організаційно-педагогічні умови

Анотація

Стаття відображає актуальність дослідження у контексті сучасних тенденцій у вищій освіті та професійної підготовці. Фахові компетентності майбутніх хормейстерів є ключовим елементом їх успішної професійної діяльності, оскільки хормейстер відповідає за організацію та керування хоровим колективом. З цього приводу варто вивчити організаційно-педагогічні умови, які сприятимуть формуванню необхідних навичок у цільовій аудиторії. У даній роботі зроблена спроба розтлумачити поняття «технологія партисипації», що базується на активній участі студентів в освітньому процесі, та яка стає все більш популярною у сучасній педагогіці. Автор досліджує підходи до використання цієї технології у професійній освіті, а також наводить приклади успішного застосування її в освітньому процесі. Доведено, що вона допомагає стимулювати самостійність, критичне мислення та творчість студентів, що, в свою чергу, сприяє їх становленню як фахівців. Стаття містить рекомендації для педагогів щодо використання технології партиципації для ефективного формування фахових компетентностей майбутніх хормейстерів.

Основна мета роботи – визначення технологічних принципів партисипативної діяльності, вивчення рольової ситуації у процесі навчання та практичного застосування методів технології партисипації для формування фахових компетентностей майбутніх хормейстерів.

У результаті дослідження було встановлено, що для успішного формування фахових компетентностей майбутніх хормейстерів за допомогою технології партисипації необхідно створити сприятливі організаційно-педагогічні умови: створення партисипативної атмосфери творчості; стимулювання до позитивної мотивації для покращення фахових компетентностей на основі партисипації; об’єднання індивідуальної та групової роботи для досягнення високого рівня диригентсько-виконавської майстерності у контексті партисипації; спрямування майбутніх хормейстерів до самостійного вдосконалення диригентсько-хорової практики.

Посилання

Дєнєжніков С. С. Філософські засади транс гуманізму. Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. 164 с.

Леві-Брюль Л. Надприродне в первісному мисленні. [Електронний ресурс]. URL: https://psy.wikireading.ru/88734

Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.

Титова Н. М. Використання партисипативного підходу у психолого-педагогічній підготовці педагогів професійного навчання. World Science. 2018, № 7 (35), Vol.1.

Швець Д. Є. Партисипативна модель управління в системі вищої освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 63. С. 249–256.

Cooke B., Kothari U. Participation: The New Tyranny? London: New York: Zed Books, 2001. 224 p.

Richardson A. Participation. London: Routledge & Kegan Paul, 1983. 160 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Раструба, Т. В. (2024). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТИСИПАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 304-309. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-304-309