ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Юлія Миколаївна Павлюк Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-3646-9279
Ключові слова: технологічно-корекційна компетентність, діагностична методика, фізіологічний тип, технологічний тип, психологічний тип, виконавський апарат, координація

Анотація

Діагностичні методики формування технологічно-корекційної компетентності (далі – ТКК) у студентів закладів вищої освіти є актуальним напрямом дослідження в сучасній педагогічній науці. Ця тема стає особливо важливою в контексті швидкого розвитку технологій та постійних змін у вимогах навчальних планів. У зв'язку з цим, виникає необхідність розробки ефективних методів діагностики та вдосконалення технологічно-корекційної компетентності майбутніх фахівців. У даній статті розглядаються: поняття «технологічно-корекційної компетентності», основні підходи та методики діагностики технологічно-корекційної компетентності, такі як аналіз навчальних досягнень, використання тестів, опитувальники, практичні завдання, професійні портфоліо тощо. Окрема увага приділяється інструментам та критеріям оцінювання цієї компетентності, а також визначенню ефективних стратегій технологічно-корекційного навчання. Проаналізувавши теоретичні та методичні засади діагностичних методик адаптації ТКК студентів закладів вищої освіти, розглянуто специфіку процесу формування виконавського апарату. Висвітлення досвіду реалізації таких методик та їхніх результатів дозволяє визначити оптимальні підходи до формування та оцінки технологічно-корекційної компетентності студентів у сучасних умовах. Визначення діагностичних методик формування ТКК показало можливість студентів краще планувати хід навчального процесу, зробити його ефективнішим та сприяти підвищенню мотивації в щоденних заняттях. Результати дослідження можуть бути корисними для вчителів, методистів та інших фахівців, які займаються питаннями формування компетентностей у студентів вищих навчальних закладів.

Посилання

Павлій Г. Духовний тезаурус музиканта. Львів : Каменяр, 2015. 291 с.

Павлюк Ю. Особливості формування технологічно-корекційної компетентності студентів факультетів мистецтв. Наукові фахові видання Запорізького національного університету. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/2367/2265 (дата звернення: 10.10.2023).

Рухвінцев А. А. Психологічна діагностика [Електронний ресурс] : навчальний посібник. М. : Аспект Прес, 2001. 624 с. URL: https://www.twirpx.com/file/2576095/ (дата звернення: 02.04.2024).

Тарр І. Страх сцени: Як перетворити страх на творчу енергію. Чернівці : «Книги – ХХІ», 2022. 184 с.

Cousin C. The Musician, A High-Level Athlete. BookSurge Publishing, 2008. 200 p.

Ihas D. Karen Tuttle and the Coordination Approach: Teaching Physicality of Musicality. URL: https://pacificu.reclaim.hosting/dijanaihas/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/OMEA-Karen-Tuttle-Spring-2019-1.pdf (date of access: 28.10.2023).

Löhlein G. Méthode pour jouer du violon, Leipzig et Züllichau, Waisenhaus- und Frommannischen Buchhandlung, 1774, p. 18-19 (traduction par Fabien Roussel en 2016).

Menuhin Y. Violin: Six Lessons with Yehudi Menuhin: Faber Music, 1974. 144 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Павлюк, Ю. М. (2024). ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 276-281. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-276-281