РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

Ключові слова: інноваційні методи викладання, інтерактивні заняття, освітні платформи, дизайн одягу, методика викладання

Анотація

Дизайн сьогодні – це одна з найважливіших галузей сучасного мистецтва та культури. Зокрема, він стимулює створення нових форм, образів і просторів, розвиває й удосконалює саму індивідуальну суб'єктивність та естетично покращує різні сфери людської діяльності. Відкриття дизайну як "третьої культури", що знаходиться між технологічною і гуманітарною культурами, зробило переворот в освітній думці і справило фундаментальний вплив на розуміння ролі дизайн-освіти в системі загальної освіти. Так народилася ідея загальної освіти в рамках проєктної культури, синонімом якої є дизайн.

Сьогодні суспільству потрібні люди різних професій – вчителі, лікарі, дизайнери, художники, філософи тощо. Кожен представник кожної професії має бути творчим працівником. Тому сучасне соціальне замовлення школи – готувати не виконавців, а творців, тобто людей, які підходять до всього творчо.

Автором було досліджено популярні на сьогодні методики викладання. А саме інноваційні методи: інтерактивні уроки, використання технології віртуальної реальності, використання ШІ в навчанні, змішане навчання, друк 3D, використання процесу дизайн-мислення, навчання за проектом, навчання на основі запитів, Jigsaw, Викладання хмарних обчислень, Fгубний клас, взаємонавчання, зворотній зв'язок, перехресне навчання, персоналізоване навчання. Окремо зосереджено увагу на методі інтерактивних уроків. Також автором було вивчено нові платформи, корисні для ефективного викладання. А саме: «Learningapps.org», «Master-test.net», «Mozabook», «Conceptboard.com.» Автор визначив всі «плюси» та «мінуси» вивчених нових платформ, які їх функції та способи використання.

На основі методики інтерактивних уроків автор розробив ефективну методику для покращення якості викладання дизайну одягу для учнів 10-11 класів. При розробці було також використано декілька вивчених платформ. Для оцінки розробленої методики було проведено педагогічний експеримент, розробивши та оцінивши опитування учнів. Для яких було проведено заняття з використанням розробленої автором методики.

Посилання

інноваційних методів навчання (посібник + приклади) на 2024 рік. AhaSlides. URL: https://ahaslides.com/uk/blog/15-innovative-teaching-methods/ (дата звернення: 15.02.2024).

Free tests creation and online testing - Master Test. Free tests creation and online testing – Master Test. URL: https://master-test.net/ (дата звернення: 03.03.2024).

LearningApps.org – interaktive und multimediale Lernbausteine. LearningApps. URL: https://learningapps.org/ (дата звернення: 03.03.2024).

MozaBook – Інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів. Цифрова освіта та навчання від Mozaik. URL: https://www.mozaweb.com/uk/mozaBook (дата звернення: 03.03.2024).

Secure collaboration tool for hybrid teams | conceptboard. Conceptboard. URL: https://conceptboard.com/ (date of access: 03.04.2024).

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. 1997. 374 с.

Гончаренко, С. У. Методика як наука. Неперервна проф. освіта: теорія і практика. 2001. 2(1), С. 86-95.

Лалак Н. В. Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота” : збірник наукових праць ЗОІППО. № 1 (27). 2011. Вип. 20. 69-70.

Нікітіна, О. В. Особливості методики викладання трудового навчання. ББК 74.580. 3лО Ш 70 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Лопаткін ЮМ (Сумський державний університет), 2012. 14 с.

Освітній проект «На Урок» для вчителів. Освітній проект «На Урок» для вчителів. URL: https://naurok.com.ua/ (дата звернення: 03.03.2024).

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн. Київ : Видавництво А.С.К., 2004. 136 с.

Слабко В. М. Роль та місце дизайну у технологічній підготовці школярів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2011. (27), С. 80-85.

Устинов А.Г. Японская модель дизайнерского образования // Техническая эстетика. 1986. ғ11. С. 22-26.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Мельникова, К. В., & Савченко, А. С. (2024). РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 261-268. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-261-268