КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕРНІСТІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКОВОЇ АУДИТОРІЇ

Ключові слова: художники-модерністи, культуротворчість, підліткова аудиторія, екологічна освіта та виховання, естетичні цінності

Анотація

У статті вводяться такі поняття як екологічна освіта та виховання, розкривається природна складова культуротворчих аспектів українських художників-модерністів, обґрунтовується їхній вплив у єдиному проблемному полі екології культури та екології людини. Ми відзначаємо особливе значення розуміння змісту естетичних цінностей для підліткової аудиторії в образотворчому мистецтві, як відображення в композиціях художників базових найзагальніших уявлень про світ природи, що дає змогу органічно перегукуватися з основними принципами організації художньої площини. Звертаємо увагу на національні природні риси українського характеру у творчості видатних діячів образотворчого модерного мистецтва минулого. Акцентуємо на тому, що щедра на таланти українська земля подарувала людству цілу плеяду геніальних художників, скульпторів, яких знає увесь світ, однак унаслідок історичних обставин, їм доводилось збагачувати скарбницю власної культуротворчості, перебуваючи за межами рідного краю, тому на отчій землі їхній талант був не завжди оціненим і не визнаним.

Разом з тим, вважаємо, що абстрактне мислення художників - модерністів було і є тією школою, оволодіння якою свідчить про високий рівень професійної культури, де відбивається художнє пізнання і особистісне утвердження справді вічних цінностей людського буття. При цьому масштаб мистецького і загальнолюдського увиразнює їхній конкретний зміст: соціально-історичний, світоглядний, моральний. Їхні твори свідчать про те, що не можна втекти від життя в усій його складності, від нерозв’язно-подвійної природи самої людини ні в життєву метушню, ні в абсолютну споглядальну духовність,- не порушивши при цьому найважливіших зав’язків між людиною і світом. Важливими передумовами цього процесу є прагнення осмислити особливості відображення природи у творчості зазначених художників, зрозуміти, як художнє мистецтво викликає чуття естетичної насолоди, в чому полягає його насолода, що пробуджує її в душі підлітків.

Посилання

А. Акопян Основні чинники формування екологічної свідомості особистості. Вища освіта України. 2011. №2. с. 41-47.

Бабунич Ю. Українські живописці-модерністи у зарубіжних мистецьких середовищах: паризький осередок. Народознавчі зошити. № 2 (170). 2023

Гриценко В. Долі мистецтва: смисл естетико – культурологічного прогнозу. Зб. Мат. міжнародної наук. практ. Конференції Contemporars Art: НОВІ ТЕОРІЇ, 2020.

Заліско К. Онтологічна єдність мистецтва і права. Матеріали міжнародної наук. прак. конференції. Мистецтво та життя: або як зробити сучасне мистецтво частиною життя суспільства. 2006.

Костюченко О. Художня перцепція в системі рекреації. Актуальні проблеми психології. Т.12. Психологія творчості. Вип. 21.

Нєдєліна Л. Еволюція підходів до розуміння поняття «екологічна освіта». Електронне «Державне управління та розвиток». 2016.

Німенко А. Енергія таланту, «Ранок», ч.8, 1965, Київ. Журнал «Театральне життя», К., №11, 1918. с. 15

Український культурологічний альманах. Хроніка. К.,2000

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Лавриш, І. М. (2024). КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-МОДЕРНІСТІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКОВОЇ АУДИТОРІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 221-226. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-221-226