ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ПРОСТОРІ

  • Дмитро Вікторович Костенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4030-2287
Ключові слова: екзистенціалізм, життєстійкість, особистість, розвиток, соціальна справедливість, стоїцизм, самовизначення, філософія, філософська течія, філософія освіти

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз життєстійкості особистості як міждисциплінарної проблеми у філософському вимірі. Проаналізовано дослідження як українських так і зарубіжних науковців. Розглянуто філософські течії в контексті вивчення проблеми життєстійкості, зокрема, екзистенціалізм та стоїцизм. Схарактеризовано та актуалізовано увагу на вивченні поглядів напряму філософського модернізму, а саме філософії життя. З’ясовано, що Фрідріх Ніцше наголошував на визнанні труднощів і страждань, як невід’ємної частини людського існування, а також в пристосуванні до них.

Визначено, що під час вивчення поглядів різних філософських напрямів, знайдено різні тлумачення щодо визначення феномену життєстійкості, залежно від конкретного філософського підходу та індивідуальних переконань дослідників.

Зазначено, що . філософія представляє концептуальну або стратегічну сторону, тоді як освіта представляє прикладну або практичну сторону. Філософія визначає мету життя та за допомогою аналізу встановлює керівні принципи для досягнення цих цілей..

Виявлено, що важливою є підтримка емоційного розвитку, а філософія освіти визнає важливість врахування емоційного розвитку здобувачів освіти. Сприяння емоційному розвитку може допомогти особистості краще впоратися з стресом та труднощами, а також розвинути життєстійкість. Наголошено, що досвід взаємності між особами невіддільний від нових форм взаємодії, які вводять життєві та інституційні вимоги. Актуалізовано, що такі навички, як емпатія, повага та визнання, стали трьома найважливішими переживаннями людей в сучасному житті.

Розглянуто питання розвитку самовизначення. Окреслено, що філософія освіти підтримує ідею розвитку самовизначення здобувачів освіти, а теорія самовизначення припускає, що людській природі притаманна схильність цікавитися навколишнім середовищем, а також зацікавленість у навчанні та розвитку своїх знань.

Посилання

Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. Життєстійкійкість особистості: соціальна необхідність та безпека. URL: https://lib.iitta.gov.ua/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf.

Servellen G. van, Topf M., Leake B. Personality hardiness, work-related stress, and health in hospital nurses. Hosp Top, 72 (2) (1994, Spring). P. 34-9. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10134875/.

Wiebe D. J. Hardiness and Health. In: Gellman. Turner, (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer. New York, 2013. NY. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1005-9_957.

What Is The Main Idea Of Existentialism? Exploring The Philosophy Of Individual Freedom And Choice“. The Minds Journal. 2023. URL: https://www.linkedin.com/pulse/what-main-idea-existentialism-exploring-philosophy-individual/.

Akinbode E. Jean-Paul Sartreʼs Existential Freedom: A Critical Analysis. International Journal of European Studies. Vol. 7, No. 1, 2023, pp. 15-18. doi: 10.11648/j.ijes.20230701.13.

Sartre J. P. The Humanism of Existentialism. In C. G. Guignon& D. Pereboom , Existentialism Basic Writings. 1957. P. 290-308.

Maddi S. R.Hardiness: An Operationalization of Existential Courage. Journal of Humanistic Psychology, Vol. 44, I. 3,. 2004. P. 279-298. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022167804266101.

Stoicism for Introverts: 10 Ways You Can Use Stoic Virtues in Daily Life. URL: https://thegeekyleader.com/2024/02/04/stoicism-for-introverts-10-ways-you-can-use-stoic-virtues-in-daily-life/.

The geeky leader. Stoicism in the 21st Century: Discovering the Path to Eudaimonia and Sustainable Happiness. URL: https://thegeekyleader.com/2023/11/26/stoicism-in-the-21st-century-discovering-the-path-to-eudaimonia-and-sustainable-happiness/.

What are the Stoic Principles? URL: https://medium.com/stoicism-philosophy-as-a-way-of-life/what-are-the-stoic-principles-a-10-point-answer-c31734059d8b.

Philosophy of Life German Lebensphilosophie 1870-1920. Prof. Frederick C. Beiser, 2023. 192 p.

The Pursuit of Happiness. URL: https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/viktor-frankl/.

Frankl V. The Doctor and the Soul. (3rd ed.). New York, NY (1986), Vintage Books. 125 p.

Frankl V. The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. New York, NY: Penguin Books, 1988. 16 p.

Frankl V. Man's Search for Meaning. (4th ed.). Boston, MA: Beacon Press, 1992. 114 p.

Nietzsche: Why Suffering Is Crucial For Growth? URL: https://medium.com/nietzsches-philosophy/nietzsche-why-suffering-is-crucial-for-growth-baef3fa2f286.

The importance of philosophy in education (policy and practice). URL: https://zonofeducation.com/the-importance-of-philosophy-in-education/.

Martínez J. G. Recognition and emotions. A critical approach on education”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2012. P. 3925 – 3930.

Niemiec C. P., Ryan R. M. Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2). 2009. P. 133-144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318.

Theories of Social Justice in Education: Unpacking Equity and Access. URL: https://www.graygroupintl.com/blog/theories-of-social-justice-in-education.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Костенко, Д. В. (2024). ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ПРОСТОРІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 185-190. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-185-190