КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇОСВІТИ

  • Ольга Сергіївна Комар Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5724-3554
Ключові слова: комунікативний підхід, CLT, комунікативна лінгвістика, комунікативна компетентність, імпліцитне навчання, експліцитне навчання

Анотація

Сьогодні в Україні відбувається реформа освіти, здійснюється пошук нових засобів та шляхів оптимізації навчального процесу з метою підвищення ефективності професійного навчання. Ці тенденції спричинили появу необхідності розробки нових підходів, форм і методів здійснення процесу професійної освіти загалом та викладання іноземної мови зокрема. З огляду теоретичних та практичних аспектів проблеми стає зрозуміло, наскільки комплексним та багатогранним є використання комунікативного підходу у процесі вивчення англійської мови у закладах середньої та вищої освіти. Враховуючи те, що основна функція мови є комунікативна, комунікативний підхід до вивчення іноземної мови можна без перебільшення назвати основним, найважливішим.

У статті означені умови впровадження комунікативного підходу, за яких навчання повинно бути спрямоване не на вивчення граматики чи лексики іноземної мови, а на вивчення комунікативної компетентності, тобто уміння правильно використовувати мову у відповідних реальних комунікативних ситуаціях. Дослідження показує,що навчання необхідно проводити з використанням певних тренувальних вправ найвищого рівня, щоб розвинути комунікативні навички у студентів у понятійній навчальній програмі синтезу граматичної і ситуативної навчальних програм, що є найбільш доречною для організації навчальної діяльності у закладах середньої та вищої освіти, оскільки акцентує основну увагу на комунікативній компетентності у вивченні іноземної мови.

Підхід CLT спричинив значні зміни у способах викладання і навчання мови, маючи на меті розвиток комунікативної компетенції та вивчення чотирьох мовленнєвих навичок. Використання CLT в школах, університетах та мовних школах сприяє зацікавленості студентів у навчанні, стимулюючи їх інтерес до нових видів діяльності. Комунікативний напрям розвивається паралельно з розвитком комунікативної лінгвістики, соціальної психології та соціології на основі одержання досвіду у навчальному процесі, що дає можливість і далі досліджувати це питання. Світова практика викладання англійської мови як іноземної, що є мовою міжнародного спілкування, свідчить про значний внесок комунікативного напряму у вирішення соціального замовлення світової співдружності.

Посилання

Agbatogun A. O. Developing Learners’ Second Language Communicative Competence through Active Learning: Clickers or Communicative Approach? Educational Technology & Society, 2014. Vol. 17, no. 1. P. 257-269.

Brandl K. Communicative Language Teaching in Action: Putting Principles to Work. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2007. 464 pp.

Canale M., Swain M. Theoretical bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1980. Vol. 1, no. 1. P. 1-47.

Doughty C. J., Long M. H. The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell. 2003. 888 pp.

Ellis R. Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press. 2003. 387 pp.

Lightbown P., Spada N. How Languages are Learned. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. 2006. 251 pp.

Prasad B. N. (2013). Communicative Language Teaching in 21st Century ESL Classroom. English for Specific Purposes World. 2013. Vol. 14, no. 40. P. 1-8.

Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd ed. New York: Cambridge University Press. 2001. 142 pp.

Savignon S. J. Interpreting Communicative Language Teaching: Contexts and Concerns in Teacher Education. New Haven, CT: Yale University Press. 2002. 238 pp.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Комар, О. С. (2024). КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 181-185. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-181-185