ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Ольга Миколаївна Іваннікова Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" https://orcid.org/0000-0002-9944-9240
Ключові слова: формування, педагогічна комунікація, педагогічне спілкування, комунікативна компетентність, комунікативність, мовно-комунікативні уміння, студенти, засоби, цифрові технології

Анотація

У статті здійснено аналіз процесу формування мовно-комунікативних умінь у студентів засобами цифрових технологій, розкрито його сутнісні характеристики. Встановлено, що педагогічно доцільне використання цифрових технологій створює умови для розбудови структури мовно-комунікативної діяльності, яка призводить людей до необхідності спілкуватися. Визначено головний пріоритетний напрям інформатизації освіти − впровадження цифрових технологій, що функціонують в мережі Інтернет. Доведено, що за впровадження цифрових технологій у освітній процес можливий якісно новий рівень організації мовно-комунікативної діяльності майбутніх фахівців а, отже, формування мовно-комунікативних умінь. Визначено основоположні поняття щодо проблеми нашого дослідження, такі як: комунікація, спілкування, педагогічна комунікація, педагогічне спілкування, комунікативна компетентність, комунікативність, мовно-комунікативні вміння.

Посилання

Ашиток Н. Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування. Молодь і ринок, 2015. № 6 (125). С. 10−13.

Байдюк Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2022. Вип. 2 (26), С. 59−69.

Білявська Т. М. Комунікативна компетентність як важлива складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Colloquium-journal. 2020. № 34. С. 43–47.

Коваль Л. В. Технологічні карти у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Початкова школа, 2005. № 5. С. 37–42.

Лупак Н. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учи телів мистецтва: засади інтермедіальної технології : монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. 452 c.

Струк А. В. Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 12. Т. 2. С. 50–53.

Теличко Н. В., Котубей В. Ф. Педагогічна сутність комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів у психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2018. Вип. 1 (7). С. 194−197.

Юрченко Н. М. Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативних умінь молодших школярів. Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2014. № 10. С. 235−240.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Іваннікова, О. М. (2024). ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 165-170. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-165-170