ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ТОПОГРАФІЇ ТА ОРІЄНТУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Антоніна Володимирівна Зарубіна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1457-9485
  • Юлія Юріївна Сільченко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8771-8338
  • Наталія Іванівна Щербатюк Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7849-8465
Ключові слова: картографія, топографія, орієнтування, фізичне виховання, компетентності, освітній процес

Анотація

У статті розглядається особливості формування компетентностей з топографії та орієнтування у студентів вищих навчальних закладів, у тому числі майбутніх вчителів географії, особливо в контексті впровадження обов’язкової військової підготовки в закладах вищої освіти. Визначені основні характеристики компетентнісного підходу, зазначені методичні та організаційні форми роботи зі студентами, визначені основні етапи формування компетентностей. Визначено, що важливо сформувати у студентів всіх спеціальностей вміння визначати географічні координати, уміти визначати відстані між об'єктами за допомогою простих топографічних приладів та приладь, уміти орієнтуватися на місцевості за планами і топографічними картами, користуватися компасом, читати топографічні карти, знати умовні знаки.

Формування зазначених компетентностей відбувається через дисципліни «Картографія з основами топографії», «Основи техніки туризму», «Прикладна топографія та орієнтування». Вивчення топографії формує навички роботи з картами, схемами, уявлення просторових взаємозв'язків. Уміння орієнтуватися на місцевості може бути життєво важливим, знання топографії та техніки навігації допомагає не заблукати, правильно обрати напрям руху, оцінити ризики на місцевості.

Автори роблять висновки, що топографічна компетентність та орієнтування на місцевості є важливими як у практичній діяльності, так і для загального інтелектуального розвитку особистості, обґрунтовується необхідність поєднання формування компетентностей з топографії та орієнтування на місцевості з фізичним вихованням студентів. Це дійсно є ефективним підходом, який дозволяє комплексно розвивати як інтелектуальні, так і фізичні якості студентів. Процес підготовки зазначених компетентностей аналізується на прикладі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

Посилання

Ажипо О., Путятіна Г. Нормативні аспекти розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення. Спортивна наука України. 2018. № 5 (87). С. 3–9.

Андрєєва О., Дутчак М., Благій О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020. № 2. С. 59-66.

Артамонов Б. Б., Штангрет В. П. Топографія з основами картографії: навч. посіб. Львів: Новий Світ. 2008. 248 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. Київ: Генезис. 2009. С. 21–24.

Борисенко К. Б. Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск ХХХVІІ. 2014. С.62-72.

Зарубіна А.В., Щербатюк Н.І. Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Кіровоградської області. Географія та туризм: наук. зб. К.: Альфа-ПІК. 2020. С. 45-51.

Паламар С. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс. 2018. № 1-2 (20-21). С. 267–278. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621.

Чубрей О.С. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу: монографія. Чернівці: Технодрук. 2020. 376 с.

Щербатюк Н. Методика навчання основам топографії студентів закладів вищої освіти. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Том 176. № 20 (2023). С. 170-175. URL: https://doi.org/10.58407/visnik.232025

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Зарубіна, А. В., Сільченко, Ю. Ю., & Щербатюк, Н. І. (2024). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ТОПОГРАФІЇ ТА ОРІЄНТУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 161-165. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-161-165