РОЛЬ МЕТОДІВ VISUAL MIND MAPPINGS У ПОКРАЩЕННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО

  • Ірина Олексіївна Головко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6690-4043
Ключові слова: ментальне картографування, візуальні ментальні карти, інтелектуальні ментальні карти, іншомовні компетентності, навчально-процесуальне керівництво

Анотація

У статті досліджується концепція використання методології візуально ментального картографування (Visual Mind Mappings) як спосіб покращення іншомовної компетентності у процесі навчання іноземної мови здобувачів освіти немовних ЗВО.

Визначено прийоми аплікації концепції Visual Mind Mappings у процесі навчально-викладацької діяльності та розглянуто такі підметоди як Creative Effective Assignments (Створення ефективних завдань), Collaborative Learning in Group Projects (Спільне навчально-групове опанування); Lecture Slides Mapping (Відображення слайдів лекції) крізь призму їхнього використання у процесі покращення іншомовної компетентності студентів немовних ЗВО. Виокремлено особливості використання методу ментального картографування у науково-педагогічному процесі в режимі онлайн та офлайн відповідно. Концептуалізовано наукові погляди на реалізацію за допомогою Visual Mind Mappings принципів особистісного розвитку та стимулювання загального мовного потенціалу здобувача освіти немовного ЗВО. Визначено переваги та недоліки використання методології Visual Mind Mappings у мовних класах (Mind Mapping Techniques in the Language Classroom Concept) для здобувачів іншомовних компетентностей різного віку.

Інноваційність упровадження ментального картографування у процесі викладання іноземної мови здобувачам освіти немовних ЗВО оптимізує зусилля студентів у роботі з інформаційними масивами для вивчення іноземної мови. Імплементація виділених у статті підметодів Visual Mind Mappings крізь призму їхнього використання у процесі викладання / навчання сприяє покращенню іншомовної компетентності та підвищенню виробничої ефективності студентів, спрямована на укріплення самооцінки студента відносно власних комунікативно-мовних можливостей та компетентностей представників однієї академічної групи, є ефективним засобом інтерактивного відображення навчально-академічного матеріалу за допомогою технологічних інструментів, як-от PowerPoint та ін. Також концепція викладання іноземних мов за принципом Visual Mind Mappings дозволяє провадити модель неперервної мовної освіти, що засновується на концепції інклюзивного опанування іноземних мов. Підхід включає як комунікативно-теоретичні, так і інтерактивні (зображувальні) методи взаємодії із аудиторією з метою стимулювання академічної діяльності останніх в умовах мовно-розвиткової активності, спрямованої на набуття навичок лексичного, синтаксичного та граматичного мовного профілів.

Посилання

Buzan, T., Buzan, B. The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped. Plume. 1996. 320 p.

Silberman, M. L. Active Learning : 101 Strategies to Teach Any Subject. Prentice Hall, 1996. 189 p.

Mento, A. et al. Mind mapping in executive education: applications and outcomes. Journal of Management Development. 1999. Vol. 18 (4). p. 390-416.

Maldonado, A. Mind Mapping: Easy Steps to Master Mind Mapping Techniques (Using Mind Maps for Product Development). Sharon Lohan. 2021. 198 p.

MIT writing faculty comment on GPT and other AI assisted writing in education (by C. Peterson). MIT official website. Available at. URL: https://mitadmissions.org/blogs/entry/mit-writing-faculty-comment-on-gpt-and-other-ai-assisted-writing/

Betancur, M. Using Mind Mapping as a Method to Help ESL/EFL Students Connect Vocabulary and Concepts in Different Contexts. Trilogia : Ciencia, Tecnología y Sociedad. 2014. Vol. 10. p. 69-85.

Cui, J. The Application of Mind Mapping in Foreign Language Teaching. Atlantis Press : Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 2016. Vol. 75. p. 160-162.

Hull, D. et al. Using Mind Maps to Improve Assessment and Group Work. Faculty Focus : Educational Assessment, 2023. FF official website. Available at. URL: https://www.facultyfocus.com/articles/educational-assessment/using-mind-maps-to-improve-assessment-and-group-work/

Petrova, G., Kozakova, N. The involvement of neuro-linguistics and mind mapping in the development of a holistic perception of language education. Journal of Language and Cultural Education, 2018. Vol. 6 (2). p. 116-125.

Erdem, A. Mind Maps as a Lifelong Learning Tool. Universal Journal of Educational Research. 2017. Vol. 5 (12). p. 1-7.

Hazaymeh, W. The Effectiveness of Visual Mind Mapping Strategy for Improving English Language Learners' Critical Thinking Skills and Reading Ability. European Journal of Educational Research 11(1):141 – 150 Available at : URL: https://www.researchgate.net/publication/357605602

Boichenko, M., Churychkanych, I., Kulichenko, A., Shramko, R., & Rakhno, M.(2023). Mind maps to boost the learning of English as L2 at higher education institutions in Ukraine. Amazonia Investiga. 12(70), 229-240. Available at. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2023.70.10.21

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Головко, І. О. (2024). РОЛЬ МЕТОДІВ VISUAL MIND MAPPINGS У ПОКРАЩЕННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 146-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-146-150