ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Антон Володимирович Буткевич Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0009-0009-4099-6264
Ключові слова: інформаційної культури, майбутні педагоги, інформація, інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Іформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві стає все більш важливою та актуальною. Це пов’язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій, зростанням обсягів інформації, яка надходить до людей, а також зі змінами у способах спілкування та доступу до інформації. Інформаційна культура охоплює різні аспекти життя людини, такі як сприйняття, аналіз, оцінка та використання інформації. Вона охоплює не тільки знання про різні джерела інформації, але і вміння критично оцінювати цю інформацію, розуміти її значення та вплив.

У статті розглянуто роль формування інформаційної культури майбутніх педагогів в контексті модернізації професійно-педагогічної освіти.

У системі вищої освіти мають бути знайдені можливості повноцінної професійної підготовки спрямованої на формування інформаційної культури, що дозволить майбутнім педагогам правильно збирати, описувати, пояснювати, перетворювати наукову і методичну інформацію, використовувати: електронні ресурси, хмароорієнтовані технології, грідтехнологій, технології «Інтернет речей» тощо, повинні бути задіяні різноманітні засоби кібербезпеки.

Формування інформаційної культури має багатогранний підхід в педагогічній діяльності й покликане виробити навички застосування інформаційних технологій та способи критичного мислення, укорінення етичних принципів взаємодії з інформацією, адекватне розуміння впливу інформації на суспільство та індивіда. Інформаційна культура має виразний особистісний характер, що проявляється у властивостях індивіда, таких як вміння оперувати інформацією, запам’ятовування, логічне й алгоритмічне мислення, творчість та інші.

Встановлено, що важливим є створення оптимальних педагогічних умов для формування інформаційної культури студента, забезпечити його інформаційно-психологічну безпеку при використанні ресурсів інформаційного простору Інтернету. Від сформованості інформаційної культури майбутнього фахівця залежить успішне рішення освітніх проблем.

Посилання

Биков В. Ю. Проблеми і цілі інформатизації освіти України. URL: https://lib.iitta.gov.ua/1166/1pdf

Карабін О. Інформаційна культура студентів в контексті модернізації педагогічної освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2005. № 2. 149 с.

Коломієць А. М., Лапшина І. М., Білоус В. С. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя: навчально-методичний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2006. 88 с.

Купіна О. Формування інформаційної культури майбутніх учителів в умовах збройної агресії та інформаційної війни. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Дрогобич, 2023. Вип. 65. Том 2. С. 283–288.

Листопад Н. Формування інформаційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. URL: Ped-visnyk-65-2019-35.pdf

Макаренко Л. Л. Інформатизація освіти як приорітетний напрям модернізації освіти в умовах інформаційного суспільства. Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки і перспективи. Київ, 2013. № 43. С. 118.

Філоненко О., Цуканова Н. Особливості формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. № 8–9. С. 155–164.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Буткевич, А. В. (2024). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 137-141. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-137-141