ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Христина Валеріївна Білинська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-6883-3557
Ключові слова: дидактичні особливості, викладання іноземної мови, заклади вищої освіти, освіта, студент

Анотація

У статті розглядаються дидактичні особливості викладання іноземної мови в закладах вищої освіти. У багатьох навчальних закладах світу апробуються різні педагогічні стратегії та технології навчання. І чим більше буде альтернативних методичних рішень, тим пліднішим буде пошук нових шляхів підвищення якості та ефективності іншомовної освіти. Успіх будь-якої діяльності, поза сумнівом, багато в чому залежить від того, які методи використовуються для його досягнення. Це повною мірою стосується вивчення іноземних мов. За кількістю методів, які використовуються для вивчення, іноземних мов займають сьогодні одне з перших місць. Щоправда, за якістю ці методи далеко ще не рівноцінні. Тому часто багато фахівців, які вивчили іноземну мову, потрапляючи в мовне середовище, почуваються абсолютно безпорадними. Причини – брак мовного досвіду, занурення у мовне середовище, спілкування з носіями мови. Цим пояснюється популярність вивчення іноземної мови за кордоном, і зростає з кожним роком.

Провідним принципом сучасної дидактики є варіативність, що дає можливість обирати та конструювати педагогічний процес за будь-якою моделлю. Саме у цьому напрямі і має йти прогрес іншомовної освіти у світі з організацією діалогу різних педагогічних систем та інноваційних технологій навчання.

Дидактичне забезпечення є однією з найважливіших складових освітнього процесу. Дидактичний матеріал характеризується вкрай різноманітними формами та вибором, які активно присутні у педагогічному процесі. Будучи важливою частиною процесу передачі освітньої інформації, дидактичний матеріал демонструє такі якості, як структурна складність, мінливість проявів, велика функціональне навантаження.

Використання дидактичних матеріалів, що відображають реальну мовну дійсність, дозволять сформувати наочніше уявлення про використання іноземної мови в повсякденності, а також підвищать інтерес до її вивчення та подальшого використання як інструмент пізнання.

Для забезпечення ефективної підготовки та розвитку професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студента необхідно враховувати основні положення дидактики вищої школи, будувати на цій основі методику навчання іноземної мови.

Посилання

Бігич О. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: монографія. К. : ВЦ КНЛУ. 2004. 278 с.

Бублик А. О. Досвід країн Західної Європи у викладанні іноземних мов на початковому етапі. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. 2012. 14. С. 158–163.

Гончарук С. К. Вивчення англійської мови: проблеми й пошуки їх розв’язання. Англійська мова та література. 2012. 22/23. С. 2-5.

Гунько С. Новий підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі. Початкова школа. 2011. 8. С. 32-34.

Захарченко А. О. Особливості організації навчання англійської мови на ранньому етапі. Англійська мова в початковій школі. 2008. 1. С. 28-31

Кушніров М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. 8. С. 348-356.

Мічуріна Т.В. Полілог як різновид мовленнєвої діяльності. Англійська мова та література. 2015. 4/5. С. 2–5

Роман С. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навчальний посібник. К. : Ленвіт. 2015. 208 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Білинська, Х. В. (2024). ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 119-121. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-119-121