МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХУДОЖНИКІВ ТА ДИЗАЙНЕРІВ ЗОБРАЖЕННЮ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛОСКИХ ФІГУР У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА КОМПЮТЕРНОМУ РИСУНКУ Й ЖИВОПИСІ

  • Леонід Вікторович Бабенко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0738-0144
  • Тетяна Миколаївна Стрітьєвич Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6655-678X
  • Олег Анатолійович Медведєв Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0009-0002-3378-4537
Ключові слова: художники, дизайнери, перспектива, комп’ютерна графіка, рисунок, живопис, образотворче мистецтво

Анотація

У статті розкриті закономірності конструктивної графічної побудови перспективи плоских форм на вертикальній площині.

Система навчання перспективному зображенню передбачає послідовного вивчення загальних положень перспективи як науки, законів та правил перспективних зображень, теоретичних основ побудови перспективних проекцій а також різних способів та прийомів перспективних побудов на картинній площині.

Професійна програма підготовка майбутніх художників та дизайнерів включає вивчення та засвоєння предметів художнього спрямування – рисунок, живопис, декоративно-прикладна діяльність тощо.

Завдання курсів образотворчого циклу полягає у формуванні рівня якості художнього професіоналізму. Ознаками визначення рівня якості, що характеризують високий професіоналізм, є: професійна методологічна компетентність, у тому числі художня майстерність; потреба працювати якісно з високою ефективністю; самостійність мислення; різноманітність способів дій; уміння обґрунтувати творчий художній метод та форми особистої образотворчої діяльності й бачити перспективу розвитку ідей, потребу в постійному розширенні й оновленні своїх знань; здібності до пошуку нових форм та методів навчання, що забезпечують методичну технологію вирішення завдань художньо-дизайнерської освіти.

Українська художня школа на сучасному етапі знаходиться на стадії свого пошуку та становлення. Існують різні підходи до методик художнього викладання, при цьому всі вони об’єднані історією розвитку образотворчого мистецтва.

Українська національна культура і мистецтво пройшли довгий складний і драматичний шлях. На цьому історичному шляху вироблялися і стверджувалися ідеали, характер, устремління, моральні, естетичні, художні цінності, формувалися види мистецтва як виразники національної культури, творцем якої був український народ.

Тому так важливо здійснювати професійну підготовку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, художників та дизайнерів у вищих навчальних закладах на основі культурного надбання українського народу. Адже вже зараз ми виховуємо нове покоління українців, яким жити, розбудовувати свою державу, осмислювати і творити свою національну культуру і мистецтво.

Посилання

Бабенко Л. В. Українське образотворче мистецтво. Посібник для викладачів вищих навчальних закладів. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. 180 с.

Бабенко Л. В., Фурсикова Т. В. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2010. 250 с.

Бабенко Л. В., Фурсикова Т. В. Основи комп’ютерних систем. Навчальний посібник для майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2014. 164 с.

Бабенко Л. В., Стрітьєвич Т. М., Фурсикова Т. В. Перспектива: Навчальний посібник для підготовки вчителів образотворчого мистецтва, художників та дизайнерів. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. 164 с.

Бабенко Л. В. Перспективні зображення: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. 43 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Бабенко, Л. В., Стрітьєвич, Т. М., & Медведєв, О. А. (2024). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХУДОЖНИКІВ ТА ДИЗАЙНЕРІВ ЗОБРАЖЕННЮ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛОСКИХ ФІГУР У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА КОМПЮТЕРНОМУ РИСУНКУ Й ЖИВОПИСІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 107-112. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-107-112