РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ

  • Олександр Леонідович Шумський Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9498-7509
Ключові слова: здобувачі вищої освіти, іноземні мови, навички аудіювання, автентичний пісенний матеріал, аудіовізуалізація

Анотація

У статті обґрунтовано, що проблема навчання аудіювання є однією з найбільш нагальних для майбутніх спеціалістів будь-якої галузі, адже однією з умов успішного спілкування іноземною мовою є якісно сформовані аудитивні навички. Показано, що істотного підвищення ефективності навчання аудіювання викладач може досягти як за рахунок удосконалення форм та методів, так і завдяки більш раціональної організації та управління навчальним процесом. У даному контексті може стати в нагоді використання автентичних зразків музичної пісенної творчості на заняттях з іноземної мови. Звернення до подібних матеріалів має особливу педагогічну цінність для іншомовної освіти, оскільки їх можна розглядати в якості прототипу сучасного стандарту іноземної мови, що дозволяє здобувачам максимально наблизитися до реальних умов функціонування мови, що є додатковим чинником підвищення їхньої мотивації до оволодіння іноземними мовами. Визначено переваги навчання аудіювання із застосуванням аудіовізуальних засобів, які вможливлюють одночасний вплив на всі основні канали сприйняття інформації. Уточнено, що швидкість, точність розуміння на слух, а також ефективність запам’ятовування залежить від умов пред’явлення пісенного аудіоматеріалу, зокрема, кількості прослуховувань, темпу пісні, довжини фрази, а також відповідності особистим інтересам та схильностям здобувачів. Зазначено, що традиційні форми роботи з автентичним пісенним матеріалом, які, переважно, зводяться до прослуховування, читання, перекладу, заучування та відтворення напам’ять, не завжди можуть забезпечити досягнення поставлених викладачем дидактичних цілей. Наведено приклади вправ для подолання низки істотних труднощів у процесі сприйняття та розуміння змісту іншомовного автентичного пісенного матеріалу. Встановлено, що методично та дидактично грамотно побудована робота з пісенним матеріалом сприятиме вдосконаленню фонетичних навичок, активізації психічних функцій особистості, розширенню словникового запасу, підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов.

Посилання

Argyle M. Social Interaction. Chicago: Moody Publishers, 1971. 504 p.

Beetham H., Sharpe R. Rethinking pedagogy for a digital age: Designing and delivering e-learning. London: Routledge, 2007. 288 p.

Byram M., Grundy P. Context and culture in language teaching and learning. Bristol: Multilingual Matters, 2003. 105 p.

Fonseca-Mora C., Gant M. Rhythm and cognition in foreign language learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 201 p.

Gonzalez D. Audiovisuals and translation: Combined techniques. Journal of English Linguistics. 1998. No. 8. P. 17–31.

Hedge T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press, 2000. 464 p.

Kramsch C. Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press, 2004. 295 p.

Millington N. T. (2011). Using songs effectively to teach English to young learners. Language Education in Asia. 2011. Vol. 2. Iss. 1. P. 134–141.

O’Shea B. ESL Songs for kids and teens. URL: https://bridge.edu/tefl/blog/esl-songs-kids-teens/ (last accessed: May 14, 2024).

Simpson A. How to use songs in the English language classroom. URL: https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-use-songs-english-language-classroom (last accessed: May 14, 2024).

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Шумський, О. Л. (2024). РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 98-102. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-98-102