ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Тетяна Володимирівна Ткаченко Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського https://orcid.org/0000-0002-5004-7179
  • Ольга Олександрівна Шумська Харківська гуманітарно-педагогічна академія https://orcid.org/0000-0002-5422-8663
Ключові слова: здобувачі вищої освіти, майбутні педагоги-музиканти, концертно-виконавська діяльність, виконавська надійність, формування

Анотація

У роботі розглянуто особливості формування виконавської надійності майбутніх педагогів-музикантів у процесі їх професійної підготовки. Показано, що процес фахової підготовки здобувачів освіти обов’язково передбачає оволодіння виконавською майстерністю, як способом творчого втілення набутих знань, умінь та навичок, розвиток творчої самостійності у розкритті змісту музичного твору, формування установки на виконавську діяльність і набуття досвіду інструментального виконання на заняттях з дітьми під час проходження педагогічної практики. Обґрунтовано, що організація концертно-виконавської практики має першочергове значення у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів, оскільки концертно-виконавська діяльність спонукає їх до професійного вдосконалення; дозволяє більш повно проявити набуті знання, вміння, навички, розкрити власний художньо-творчий потенціал. Показано, що концертний виступ є складною діяльністю, яка має бути безпомилково виконана в особливих умовах, а отже, виконавець, який її здійснює, повинен мати якості виконавської надійності. Однак, велика частка здобувачів освіти музичних спеціальностей демонструє в умовах публічного виступу виконавську нестабільність, що негативно впливає на їхній психічний стан і результати навчання. Схарактеризовано фактори, що мають негативний вплив на характер, зміст та якість виконавської діяльності музиканта на сцені. Визначено, що надійність музиканта-виконавця в концертному виступі є комплексною психологічною властивістю особистості зберігати якості саморегуляції, завадостійкості, стабільності в умовах негативного впливу зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктивних) чинників у процесі втілення виконавцем художнього задуму композитора. Ключовими компонентами виконавської надійності є такі: підготовленість до концертного виступу, самоконтроль і самокоригування під час сценічного виконання програми, самоналаштування на успішний виступ. Доведено, що формування виконавської надійності майбутнього педагога-музиканта, як запоруки успішності його концертних виступів, передбачає сумлінну працю як самого здобувача освіти, так і його викладача, і дозволяє сформувати готовність здобувачів до концертно-виконавської діяльності.

Посилання

Білецька М., Підварко Т. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності. Молодь і ринок. 2020. №1 (180). С. 46–50.

Скуратовська М. О. Концертно-виконавська діяльність у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2020. № 5. С. 60–65.

Цагарелли Ю. А. Психологія музично-виконавської діяльності: навчальний посібник. СПб.: Композитор, 2008. 368 с.

Юник Д. Г. Виконавська надійність музиканта: зміст, структура і методика формування: монографія. Київ: ДАКККіМ, 2009. 338 с.

Agay D. (Eds). Teaching piano: A comprehensive guide a reference book for the instructor / New York: Music Sales Corp., 2012. 702 p.

Hargreaves D. J., North A. C. The social psychology of music. Oxford: Oxford University Press, 2007. 303 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Ткаченко, Т. В., & Шумська, О. О. (2024). ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 90-94. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-90-94