ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Ольга Сергіївна Радул Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0627-1541
  • Ольга Михайлівна Ткаченко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6413-4839
Ключові слова: естетичне виховання, природа, В. О. Сухомлинський, учні, початкова школа

Анотація

У статті висвітлено погляди В. О. Сухомлинського на естетичне виховання учнів засобами природи. У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського естетичне виховання посідає вагоме місце. Доведено, що особливого значення естетичному вихованню педагог надавав у молодшому шкільному віці. Саме на цьому періоді життя естетичні почуття посідають своєрідне місце у духовному житті. Краса природи є першою і найдоступнішою людині. Сприйнятливість до природи є особливістю дитячого віку. Природа є світом, що оточує людину в дитинстві, вона є наочним мірилом цінностей, джерелом багатства. Важливо вчасно допомогти дитині побачити світ навколо себе, переживши естетичні почуття. Виховання природою здійснювалось педагогом у «школі під голубим небом», яка відкривала перед дітьми вікно у світ завдяки урокам мислення, милування, дивування природними об’єктами і явищами, мандрівками у поле, на берег ставка, в сад, на високий курган, у ліс. Встановлено, що в естетичному вихованні важливо навчити вмінню правильно бачити й чути навколишній світ, що означає формувати смак до естетичного у природі та в житті загалом. Виходячи з того, що дитина за своєю природою є допитливим дослідником, відкривачем світу, педагог прагнув, щоб перед дітьми відкрився навколишній світ у живих фарбах, яскравих образах, трепетних звуках. Для осмислення молодшими школярами навколишнього потрібно багато часу й сил, а тому серед природи їм треба дати можливість послухати, подивитися, відчути. Показано, що педагог навчав дітей описувати кольори та відтінки образу, сприйнятого раніше лише за допомогою слуху. Краса навколишнього світу є джерелом натхнення для дітей. В. О. Сухомлинський навчав дітей у такій послідовності : спочатку побачити й відчути, потім назвати, передати словом, написати оповідання, вірш чи казку. Естетична творча діяльність учнів Павлиської школи спрямовувалася на охорону природи, прикрашання землі власною працею, озеленення території школи, створення куточків краси, алей, квітників. Засобом залучення молодших школярів до неповторної краси рідного краю були свята, які організовувалися у школі та спрямовувалися на розвиток у дітей здатності дорожити живим і прекрасним.

Посилання

Баранюк І. Г. Слово – Природа – Краса в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. 252 с.

Мельничук С. Г. Естетичне та трудове виховання молодших школярів. Київ, 1994. 99 с.

Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. С. 209–400.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. Київ: Радянська школа, 1977. Т. 3. С. 283–582.

Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. Київ: Радянська школа, 1977. Т. 4. С. 5–390.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. С. 55–206.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 3. С. 7–277.

Сухомлинський В. О. Школа і природа. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 5. С. 536–551.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 2. С. 149–416.

Тарапака Н. Засоби емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в поглядах В. О. Сухомлинського. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. Вип. 52. Ч. 2. С. 36–42.

Ткаченко О. М. Формування компетентності майбутнього педагога в організації еколого-естетичного виховання. Сучасна освіта в Україні : інтеграція в Європейський освітній простір : монографія / за ред. Я. В. Галети. Дніпро : Середняк Т. К., 2023. С. 233–256.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Радул, О. С., & Ткаченко, О. М. (2024). ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 78-84. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-78-84