СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 1960-1990-Х РР.

  • Валерій Сергійович Маслов КЗВО «Академії культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-1389-8847
Ключові слова: соціокультурна діяльність, соціокультурне середовище, соціокультурні трансформації, галузь дозвілля та культури, людина, соціум, державна політика

Анотація

у статті автор розглядає становлення соціокультурної діяльності в Україні у період 1960-1990-х рр.

Протягом останніх кількох років, у період військової агресії РФ проти нашої країни та соціально-економічної кризи, соціокультурна діяльність стає все більш важливою у житті України. Соціокультурна діяльність перетворюється на ключовий елемент загального цивілізаційного розвитку та основний інструмент досягнення миру, взаєморозуміння й толерантності між різними культурами та етнічними спільнотами.

Аналіз наукової літератури довів, що соціокультурна діяльність являє собою систему конкретних заходів, які відображають завдання соціальної політики держави у сфері дозвілля та культури. Соціокультурна діяльність  визначає не лише напрямки, але й способи їх реалізації, а також є керованим соціальними інститутами та суспільством процесом залучення людини до культурних цінностей.

Автор відзначає, що у вітчизняній педагогічній традиції з кінця XIX століття  і дотепер теорія соціокультурної діяльності була представлена у вигляді наступних наукових концептів: позашкільна освіта – політико-освітня діяльність – клубна робота (справа) – культурно-освітня робота – культурно-дозвільна діяльність – соціокультурна діяльність.

На етапі кінця XIX – першої третини XX століття були створені передумови та умови для здійснення теоретичного аналізу явищ позашкільного виховання, які до кінця XIX століття посіли важливе місце у діяльності земств, благодійних та громадських організацій.

Другий етап становлення та розвитку соціокультурної діяльності припадає на 1930-ті роки і триває до середини 1970-х років і в цей час з’являються нові терміни «клубна робота» та «культурно-освітня робота».

У період хрущовської «відлиги» у культурному середовищі спостерігається ослаблення цензури, лібералізація суспільного життя, підняття «залізної завіси» та загалом відкритість західного світу.

Період 1960-1990-х рр. характеризується такими грунтовними явищами соціокультурного життя, як шістдесятництво – рух творчої молоді, яка сповідувала оригінальну тематику, нові думки, відмінні від офіційних й стала центром духовної опозиції режиму в Україні та соціокультурні трансформації перебудови, в результаті якої відбулося широке національно-демократичне піднесення.

Посилання

Вичівський П., Маланюк Т., Орлова В., Дричак С. Сучасні підходи до розуміння сутності управління соціокультурною діяльністю у науковій літературі. Наукові перспективи. № 4 (34), 2023. С. 201–214.

Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми: університетська книга, 2015. 122 с.

Міщенко М. М. Сучасна культура України (друга половина XX – початок XXI ст.): навч.-метод. посіб. з курсу «Історія української культури». X.: НТУ «ХПІ», 2014. 156 с.

Римаренко С. Трансформації соціокультурного простору України. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Вип. 114, 2017. С. 361–366.

Скловський І. З., Аксьонова В. І. Соціокультурний феномен трансформації сучасного суспільства. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (Одеса, 20-21 травня 2022 р.). С. 123–135.

Теорія та історія соціокультурної діяльності: навчальний посібник / О. Б. Петінова, В. В. Опанасюк. Одеса, 2018. 78 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Маслов, В. С. (2024). СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 1960-1990-Х РР. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 58-63. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-58-63