ЗМІСТ ТА РОЛЬ МИСТЕЦТВА У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ Й ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

  • Олександр Володимирович Кучай Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9468-0486
  • Тетяна Петрівна Кучай Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0003-3518-2767
  • Антоніна Петрівна Чичук Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II https://orcid.org/0000-0002-9982-3634
Ключові слова: мистецька освіта у розвитку людини й життя суспільства, академічне і масове мистецтво, музика, хореографія, дизайн, образотворче мистецтво, педагогіки мистецтва

Анотація

Мистецтво відіграє величезну роль у розвитку людини й життя суспільства. Будучи художнім відображенням дійсності, воно сильно впливає на розвиток особистості, формує почуття, думки, моральність і життєві принципи. Залучення людини до мистецтва просто необхідно, особливо актуально це в наш час. Упродовж історичного розвитку людства мистецтво посідало одне з головних місць у системі формування особистості людини та її світогляду.

У статті розглянуто зміст мистецтва у розвитку людини й життя суспільства охоплює систему культурологічних і спеціальних мистецько-історичних знань, способи діяльності, інтелектуальні й практичні вміння сприйняття, виконання та створення артефактів, досвід творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва на феноменологічному рівні.

Мистецька освіта розглядається як процес і результат засвоєння учнями системи знань, умінь і навичок, формування на їхній основі естетичного світогляду, гуманістичних якостей особистості, розвиток художніх здібностей і творчого потенціалу.

Показано важливість «педагогіки мистецтва», що може стати важливою підвалиною людиноцентричної педагогіки, визначаючи орієнтири її розвитку на засадах гуманізації, естетизації, культуровідповідності, діалогічності й творчості. Вона має бути не мистецтвознавством, а творчістю. Говорячи про «педагогіку мистецтва», дослідники зазвичай використовують це поняття як синонім до поняття «мистецька педагогіка»

Особливість мистецької педагогіки полягає в тому, що вона перебуває на стику науки та мистецтва, оскільки має на меті дослідження процесів навчання й виховання особистості засобами мистецтва. Звідси народжується проблема зв’язку педагогічної науки з художньою творчістю. У мистецькій педагогіці надано багатомірну характеристику духовному потенціалу особистості з позиції розкриття його сутнісних сил. Значущість та ємність сутнісних сил особистості визначає соціально-культурний потенціал художньої діяльності.

Оскільки в реальному бутті спосіб людської діяльності не існує поза людських сутнісних сил, поза всією сукупністю відносин, потреб, здібностей, інтересів та устремлінь людини, він входить у сутнісні сили людини як їх важливіша складова, що характеризує її на рівні культурної істоти.

Посилання

Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти: монографія. К.: НПУ. 2021. 460 с.

Дяченко А. В. Роль мистецької освіти та її функцій у формуванні розвитку особистості. Серія 5. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 73 (1). 2020. С.107112.

Лещенко М. П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання: монографія К.: Гротеск. 1996. 192 с.

Олексюк О. М., Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб. К.: Знання України. 2004. 264 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2005. С. 233234.

Шрамко О. І. Роль мистецької освіти у процесі духовного оновлення суспільства. Актуальні питання мистецької освіти та виховання. 1–2 (13–14). 2009. С. 306–315.

Шульгіна В. Д., Рябінко С.М. Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: Європейський контекст. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 1. 2017. С. 8085.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Кучай, О. В., Кучай, Т. П., & Чичук, А. П. (2024). ЗМІСТ ТА РОЛЬ МИСТЕЦТВА У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ Й ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 50-54. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-50-54