НАСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

  • Ольга Анатоліївна Комар Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-0289-2359
Ключові слова: наступність, заклад дошкільної освіти, початкова школа, дошкільний вік, молодший школяр

Анотація

Стаття присвячена аналізу актуальних підходів до питання навчально-виховного процесу на стику дошкільної та початкової освіти. Автор досліджує концепцію «наступності» як ключовий аспект успішного переходу від дошкільного закладу до початкової школи. В статті розглядаються сучасні тенденції у формуванні програм, методик та підходів до навчання, спрямованих на забезпечення плавного переходу дитини з одного освітнього етапу на інший. Проаналізовано широкий спектр питань наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи. Автором проаналізовано також фактори, що впливають на ефективність цього процесу, такі як підготовка вчителів, психологічний комфорт дітей та їхніх батьків, а також взаємодія між дошкільними та початковими закладами освіти.

Також зазначено, що залишаючи послідовність з віковим періодом дитинства, початкова школа сприяє подальшому розширенню особистості малюка, її фізичному, інтелектуальному та соціальному зростанню. Вона впливає на формування цінностей стосовно держави, рідного краю, української культури, здоров'я, розвиває здібності до творчого вираження себе, критичного мислення та інші аспекти. Поява нового основного виду діяльності (навчальної) на кожному етапі розвитку дитини не призводить до втрати значення попередніх етапів.

Вказано, що ефективним засобом забезпечення послідовності та перспективності в дошкільній та початковій освіті може стати застосування діяльнісного підходу, що передбачає впровадження різноманітних видів творчої діяльності (ігор, технічного та художнього моделювання тощо) у навчальний процес. Поповнення освітнього середовища практико-орієнтованими ситуаціями, що відтворюють реальне життя, також може сприяти цій меті. Такі ситуації, які відповідають потребам дітей у практичних діях, сприятимуть максимальній активізації їхніх пізнавальних інтересів та розвитку почуття відповідальності за навколишнє середовище (наприклад, ділянку школи, рослини на ділянці, способи дбати про предмети). Широкий спектр дидактичних методів і прийомів можна розширити за допомогою розвивальних ігор і вправ, логічних завдань, проблемних питань та ігрових технологій, що сприяють активізації мислення та уяви у дітей.

Посилання

Богуш А. Реформування підготовки педагогічних кадрів в аспекті реалізації принципів наступності та перспективності. Збірник наукових праць БДПУ. 2002. С. 6–12.

Гавриш Н. Л., Лінник О. М. Дитячий садок – початкова школа: перезавантаження?! Дошкільне виховання. 2019. №9 С. 3–9.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова Каб. Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 : станом на 24 лип. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text (дата звернення: 22.01.2024).

Зотова Т. Н. Проблема наступності в системі «ДОЗ – початкова школа». Наука і освіта: проблеми і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, студентів і науковців, 12 квіт. 2002 р. Братислава, 2002. С. 15–18.

Казанцева Л. І. Наступність у роботі дошкільного закладу освіти та початкової загальноосвітньої школи у формуванні мовленнєво-комунікативних навичок дітей. Зб. наук. праць БДПУ. 2002. С. 84–91.

Колупаєва Т. Є. Модель підготовки вчителя ХХІ століття у світлі європейських інтеграційних процесів. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». № 11(7). 2016. С. 33–38.

Кудрявцев В. Дошкільна і початкова освіта – один розвиваючий світ. Дошкільне виховання. 2001. № 6. С. 58–66.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ : МОН України, 2016. 34 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.

Про наступність в программах дошкільної і початкової освіти. Дошкільне виховання. 2000. №10. С. 32–33.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Комар, О. А. (2024). НАСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 43-49. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-43-49