ШКОЛА МИСТЕЦТВ: МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

  • Ярослав Володимирович Галета Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0484-529X
  • Ігор Васильович Спінул Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8851-2198
  • Тетяна Володимирівна Окольнича Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3740-2495
Ключові слова: школа мистецтв, менеджмент, маркетинг у галузі освіти

Анотація

На даний час завдяки зміні соціально-економічного та соціокультурного розвитку України виникає потреба пошуку нових методів та прийомів управління у мистецькій освіті. Слід зазначити, що ці позиції мають передусім педагогічну основу. До того ж названі складові, які відіграють важливу роль в практиці управління, значною мірою повинні мати нерозривну єдність.

У статті розглядаються теоретичні аспекти проблеми управління школою мистецтв. Характеризується менеджмент як галузь наукового знання і перспективний тип управління освітніми установами у сфері культури і мистецтва; а також низка управлінських проблем школи: стратегічне планування, якість освіти і управління персоналом.

Через різноманітність джерел фінансування освітніх установ відбувається постійне розширення комплексу маркетингу більшості організацій системи освіти. Обмеженість можливостей місцевих та державного бюджетів сприяє інтенсивному розвитку маркетингу платних освітніх послуг на споживчому ринку та ринку організацій, а також маркетингу обміну зі спонсорами та політиками. Різноманітність видів, технологій та ринків освіти дозволяє використовувати весь арсенал засобів та методів комплексу маркетингу у цій сфері. У статті розглянуто сутність маркетингу в галузі освіти. Наведено короткий огляд проблематики маркетингу освітніх установ та освітніх послуг. Маркетинг у галузі освіти розглядається як філософія, стратегія та тактика відносин та взаємодій споживачів, виробників та продуктів освітніх послуг в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів та дій з усіх боків.

Аналізуються шляхи, спрямовані на перехід школи мистецтв до режиму інноваційного розвитку, розширення сфери додаткових освітніх послуг, реалізацію творчих проектів. Стаття адресується керівникам освітніх установ у галузі культури і мистецтва, студентам і викладачам закладів вищої освіти і коледжів.

Встановлено, що проблема якості освіти пов'язана з довготривалою стратегією розвитку школи і спрямована на створення системи менеджменту якості освітніх послуг, що вимагаються замовниками. Основні напрями діяльності із забезпеченню якості освіти полягають у вдосконаленні процесів цілепокладання; у оновленні змісту освіти; у створенні системи моніторинга; у розвитку кадрового потенціалу співробітників; у організації освітнього середовища відповідно до сучасних вимог.

Посилання

Галета Я. В. Маркетинг: особливості та роль у розвитку освітніх установ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (211). 2023. С. 12–16. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-211-12-16

Галета Я. В. Психолого-педагогічні аспекти управління. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204). 2022. С. 20–24. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-20-24

Галета Я. В., & Козленко В. Г. Технологія освітнього маркетингу як напрям управлінської діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205). 2022. С. 27–31. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-2731

Галета Я. В., & Почка К. А. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти як об’єкт управління. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206). 2022. С. 32–36. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-32-36

Маркетинг у галузях і сферах діяльності / за ред. І. М. Буднікевич. К. : Центр учбової літератури, 2013. 536 с.

Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер К. Л. Келлер А. Ф. Павленко та ін. К.: Видавництво «Хімджест», 2008. 720 с.

Kotler P. Marketing management: analysis, planing and control: Fourth edition. New Jersey, Prentice–Hall, Inc. 1980. 722 p

Marketing: Communicating with the consumer. London, Mercury Boons. 1992. 198 p.

Панченко В. А., Галета Я. В., Черненко О. В. Основи менеджменту : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Дніпро : Середняк Т. К., 2019. 452 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Галета, Я. В., Спінул, І. В., & Окольнича, Т. В. (2024). ШКОЛА МИСТЕЦТВ: МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 31-35. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-31-35