МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

  • Олександр Миколайович Царенко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8130-6858
  • Ірина Леонтіївна Царенко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0720-4650
  • Наталія Олександрівна Яриш Маловисківська гімназія № 3 імені Григорія Перебийноса https://orcid.org/0009-0002-6520-6088
Ключові слова: технологічна освітня галузь, самостійна робота, інформаційно-технічні засоби, інноваційні методи навчання

Анотація

Стаття присвячена виявленню методичних особливостей використання інформаційно-технічних засобів навчання нового покоління під час самостійної роботи старшокласників на уроках технологій і в позаурочний час. Проаналізовані у статті науково-педагогічні джерела і передовий педагогічний досвід переконують, що сучасні інформаційно-технічні засоби стали невід'ємною частиною освітнього процесу. З’ясовано, що ефективно організувати самостійну роботу учнів на уроках технологій можливо лише за умов створення якісно нового освітнього середовища, в якому використанню засобів навчання нового покоління відводиться провідна роль.

Обґрунтовано, що сучасні інформаційно-технічні засоби забезпечують доступність і зрозумілість навчальної інформації, сприяють підвищенню ефективності процесу навчання та поліпшенню якості підготовки здобувачів освіти, зокрема: активізують самостійну роботу учнів на заняттях і в позаурочний час; роблять навчальну діяльність більш захоплюючою та ефективною; сприяють розвитку творчих здібностей і критичного мислення учнівської молоді.

У статті зазначається, що обсяг самостійної роботи учнів, особливо 10-11 класів, постійно збільшується. У старших класах самостійна робота на уроках базується на підготовці до виконання практичної роботи над індивідуальним чи груповим проєктом, а також на підготовці учнями мультимедійних матеріалів для презентації готових виробів. Ефективними є доповіді старшокласників на учнівських конференціях. Очікуваний педагогічний ефект забезпечує дослідницька діяльність здобувачів освіти. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою інформаційно-технічних засобів навчання забезпечується такими методичними прийомами: новизни і динамічності подання інформації (на етапі сприйняття навчального матеріалу); евристичним прийомом (на етапі засвоєння нової інформації); натуралізації (під час закріплення та узагальнення програмного матеріалу). Доведено, що ці методичні прийоми сприяють формуванню і розвитку ключових компетентностей і наскрізних умінь старшокласників у технологічній освітній галузі.

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / за ред. С.В. Головко. Київ : Либідь, 1997. 264 с.
Мультимедійні технології та засоби навчання : навч. посіб. / Гуржій А.М., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Коношевський О.Л.; за ред. Гуржія А.М. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 556 с.
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення 11.07.2023).
Царенко О.М. Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1. С. 213–217.
Царенко О.М., Новосад Л.В. Методичні особливості використання інформаційно-технічних засобів візуалізації програмного матеріалу на уроках технології. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки, 2023. Вип. 208. Кропивницький. С. 255 259.
Царенко О.М., Царенко І.Л. Методичні особливості навчання студентів професійно орієнтованим дисциплінам. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 175–178.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Царенко, О. М., Царенко, І. Л., & Яриш, Н. О. (2023). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 187-192. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-187-192