ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАШИН

Ключові слова: професійні інтереси, профорієнтація, школярі, ЗЗСО, технологічна освіта, форми та методи профорієнтаційної діяльності

Анотація

Стаття присвячена питанню формування професійних інтересів школярів на уроках технологій в закладі загальної середньої освіти. Проведено теоретичний аналіз чинних законодавчих документів України з питання освіти і виховання молоді, а саме «Закон України «Про освіту» (2020 р.) та «Концепцію національного виховання» (2009 р.), а також проаналізовано праці науковців, основними питаннями яких є психолого-педагогічні принципи професійної орієнтації школярів, психолого-педагогічні засади вибору професії, професійне самовизначення індивідуального та практичні аспекти професійного консультування, особливості організації спеціалізованої підготовки та професійної підготовки школярів в умовах освітнього середовища, технології підготовки школярів до професійного самовизначення, зміст, форми та методи професійно-консультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання тощо. Визначено складові професійної освіти: професійні консультації, професійний вибір, діагностика та професійні адаптації, які є основними елементами загальної системи організації формування професійних інтересів учнів 10-х та 11-х класів на уроках технологій в закладах загальної середньої освіти. Зазначені загальні та конкретні форми профорієнтаційної роботи, які допомагають випускникам зрозуміти власні особливості та обрати професію відповідно до своїх можливостей. Описано, які етапи колективної профорієнтаційної діяльності учасників освітнього процесу виділяють науковці. Проведено аналіз освітньої програми з технологій для учнів 10-11 класів, зокрема при впроваджені модулів "Дизайн інтер’єру" та "Кулінарія", а також відповідні професії. Окреслено, які підходи до ефективного формування професійних інтересів школярів у процесі технологічного навчання має використовувати вчитель технологій для забезпечення ефективного результату. Визначено перелік загально-педагогічних умов профорієнтаційної роботи у старших класах. Наголошується на використанні в такій діяльності принципів інтегрування знань, самоосвіти, особистісної спрямованості учня та його мотивації.

Посилання

Балл Г., Гончаренко Т. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів. Професійна діагностика у закладах ЗЗСО. К.: «Оріс»., 2020. 27 с.
Барабаш Ю.Г., Позінкевич Ю.Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії: навч. посіб. Луцьк: РВВ «Вежа Волинського держ. університету ім. Лесі Українки», 2013. 201 с.
Бех І.Д., Мельник О.В. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2019. Вип. 13, кн. 2 С. 299-308.
Білошицький О. Поблеми профорієнтації учнів старших класів. Збірник праць «Трудове навчання у школі». К.: «Екватор» 2021. № 5. С. 12-15.
Вітковська О. В. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації : монографія. К.: Наук. світ, 2021. 91 с.
Гуцан Л.А. Особливості організації профільного навчання і професійної підготовки учнівської молоді в умовах освітнього округу. «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2023 рік». Івано-Франківськ: HAIP, 2023. Вип. 4. С.338-342.
Закатнов Д.О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення. Монографія. К.: Педагогічна думка, 2022. 160 с.
Мартинець Л. А. Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників. Виховна робота в школі. Суми: «Коло», 2011. №4. С.42-55.
Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання. Науково – методичний посібник для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів. К.: «Мегапринт», 2018. 76 с
Морін О.Л. Забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18, кн. 2. С. 15-23.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Рябець, С. І., & Іваниця, Ю. С. (2023). ФОРМУВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАШИН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 173-177. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-173-177