МОНІТОРИНГ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ (ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ) КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Світлана Миколаївна Єфіменко Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського https://orcid.org/0000-0001-8577-1741
Ключові слова: моніторинг, дослідження, цифрова (інформаційно-цифрова компетентність), рамка цифрових компетентностей, сфери компетентностей, цифрограм

Анотація

Розвиток суспільства ХХІ ст. характеризується комплексною побудовою цифрової економічної й культурної системи. Цифровізація суспільства слугує чинником та показником економічного зростання світової економіки в цілому та національної економіки зокрема. Головним інструментом розвитку цифрової грамотності громадян є система освіти. Це зумовлює потребу розвитку цифрової компетентності сучасного педагогічного працівника, завдання якого – сприяти розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти. Автором статті здійснено аналіз та кореляцію понять «цифрова компетентність громадянина України» та «інформаційно-цифрова компетентність вчителя». У статті окреслено методику та результати моніторингу рівня розвитку цифрової (інформаційно-цифрової) компетентності педагогів Кіровоградської області. Запропонована методика діагностики налічує три складові: визначення потреби у розвитку окремих компетенцій інформаційно-цифрової компетентності, дослідження запиту щодо формату й змістового наповнення заходів з розвитку інформаційно-цифрової компетентності, комплексний аналіз рівня розвитку означеної професійної компетентності педагогів області. В рамках моніторингу було визначено змістові складові інформаційно-цифрової компетентності освітян області, які потребують найбільшої уваги та спрямування програм підвищення кваліфікації. Серед них: знання й дотримання правил безпеки в цифровому середовищі; створення й використання безпечного освітнього електронного (цифрового) освітнього середовища для організації та управління освітнім процесом, вирішення проблем щодо організації активної групової онлайн-взаємодії, зворотного зв'язку, ефективного онлайн-оцінювання; модифікація наявних та створення нових електронних (цифрових) освітніх ресурсів з дотриманням академічної доброчесності та вимог законодавства щодо охорони авторського права. Результати аналізу запиту педагогів області щодо формату й змістового наповнення заходів з розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя дозволили визначити перспективи подальших розвідок напряму дослідження.

Посилання

Опис рамки цифрових компетентностей для громадян України (DigComp UA for Citizens 2.1), 2021. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf. (дата звернення 23.04.2023).
Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» : Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. № 2736. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=22daac6a-f0db-4de0-8d49-47aa6b2ecb99 (дата звернення 23.04.2023).
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Єфіменко, С. М. (2023). МОНІТОРИНГ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ (ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ) КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 104-111. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-104-111