ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

  • Тетяна Василівна Романенко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9790-2718
  • Наталія Геннадіївна Русіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5595-9548
  • Анна Валеріївна Ткаченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5326-1840
Ключові слова: плагіат, унікальність тексту, онлайн сервіси, наукові роботи студентів, академічна доброчесність

Анотація

У статті розглядаються питання перевірка студентських наукових робіт на виявлення плагіату, що активізує самостійності, творчих підходів та дотриманню загальних принципів та правил цитування у здобувачів вищої освіти. Через збільшення обсягів наукових публікацій, з’явилася нагальна потреба перевірки студентських наукових робіт на наявність плагіату.

Авторами визначається поняття “плагіат” як зміст трьох вищевказаних термінів: “самоплагіат”, “академічний плагіат” та “плагіат”. Поняття плагіату сприймається студентами у вигляді скопійованого та вставленого текст чужої роботи. Але плагіат є ширшим поняттям, ніж просто копіювання частин тексту. Це є використання чужих думок чи ідей у власних цілях, присвоєння та застосування їх як власних. Тобто, плагіат – є одним із способів порушення академічної доброчесності. Визначення плагіату надає можливість розуміння студентам, чого вони мають уникати під час написання студентських наукових робіт. Тому, необхідно пояснювати студентам про роль академічної доброчесності, коректного вміння зазначати посилання на опрацьовані наукові джерела.

Ефективним та зручним способом перевірки на оригінальність тексту студентської наукової роботи можна за допомогою онлайн сервісів або застосунків. Вони призначені для автоматичного відслідковування текстових запозичень і мінімізації використання матеріалу інших авторів. Їх можна застосовувати для перевірки на наявність плагіату наукових публікацій, виявлення запозичень у студентських наукових роботах, а саме: курсових, кваліфікаційних (магістерських чи бакалаврських) роботах. У процесі написання самостійно курсової чи кваліфікаційної роботи, здобувач може використати частини статей, матеріалів конференцій, текстів з підручників та іншого, частина яких може співпадати та вже бути опублікована. Проаналізовані існуючі онлайн сервіси (Advego Plagiatus, Copywritely, Content-watch, Plagiarisma, Edu-Birde, Etxt Antiplagiat, Like-Exactus Plagiarism detector, Unichek, Check plagiarism, Grammarly, Duplicheker, Small Seo Tools) для перевірки робіт на унікальність. Розглянуті онлайн сервіси надають можливість проводити перевірку студентам та педагогам.

Наведено приклад результатів перевірки фрагментів студентської кваліфікаційної роботи за допомогою онлайн сервісу Unicheck. У подальших дослідженнях слід приділити увагу удосконаленню ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у здобувачів вищої освіти та наукових працях працівників Університету.

Посилання

An efficient classification approach in imbalanced datasets for intrinsic plagiarism detection / A. Polydouri et al. Evolving Systems. 2018. Vol. 11, no. 3. P. 503–515. URL: https://doi.org/10.1007/s12530-018-9232-1.
Free and Accurate - Duplichecker. URL: https://www.duplichecker.com/ (date of access: 24.04.2023).
Free Online Plagiarism Checker. URL: https://www.check-plagiarism.com/ (date of access: 24.06.2023).
Hourrane O., Habib E. Rich Style Embedding for Intrinsic Plagiarism Detection. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2019. Vol. 10, no. 11. URL: https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0101185 (date of access: 20.05.2023).
Plagiarism Checker by Grammarly. Grammarly: Free Writing AI Assistance. URL: https://www.grammarly.com/plagiarism-checker (date of access: 24.04.2023).
Plagiarism Checker. Free Plagiarism Detector Online. URL: https://smallseotools.com/plagiarism-checker/ (date of access: 23.04.2023).
Unicheck. URL: https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online (дата звернення: 21.04.2023).
Лупаренко Л.А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 40, № 2. С. 151–169. URL: https://lib.iitta.gov.ua/3990/1/стаття_плагіат_Лупаренко.pdf (дата звернення: 01.06.2023).
Михайловський Ю.Б., Длугунович Н.А. Система Аnti-Рlagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2013. № 3. С. 162–168.
Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат. URL: https://osvita.ua/vnz/76907/ (дата звернення: 02.05.2023).
Порядок перевірки кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень (весна 2020). Google Docs. URL: https://docs.google.com/document/d/1wkJvxF4xGmERnac9MGbp47ioF8Bf5x0Ag5lgBwPlsbU/edit?pli=1 (дата звернення: 24.06.2023).
Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII : станом на 01.01.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 24.04.2023).
Про освіту : Закон України від 03.04.1999 р. № 2145-VIII : станом на 28.05.2023 р. URL: https://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 20.05.2023).
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / А.Р. Вергун, Л.В. Савенкова, С.О. Чуканова. Українська бібліотечна асоціація. Київ : УБА, 2016. URL:https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12843/Savenkova1.pdf?sequence=1 (дата звернення: 24.04.2023).
Як викладачу перевірити унікальність студентських робіт: 9 найкращих ресурсів. URL: http://surl.li/ilcom (дата звернення: 02.05.2023)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Романенко, Т. В., Русіна, Н. Г., & Ткаченко , А. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 54-60. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-54-60