НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ДУЩЕНКА

  • Сергій Анатолійович Пудченко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0003-1236-1762
  • Іван Тихонович Горбачук Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-4030-8398
Ключові слова: В.П. Дущенко, теплофізика, технічна теплофізика, тепло- і масоперенос, промислова теплотехніка

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано значення науково-педагогічної школи В.П. Дущенка для сучасного етапу розвитку технічної теплофізики, освіти та науки в цілому. Наукова школа професора В. П. Дущенка варта вивчення, як з токи зору пізнання набутого досвіду науковця–професіонала у галузі теорії теплофізики та практики проведення експериментальних досліджень явищ тепло- масо- і електропереносу в різноманітних дисперсних середовищах, зокрема і в полімерних системах, так і з точки зору оволодіння досвідом мудрого вихователя, вчителя і новатора у галузі психології та педагогіки. Професор В. П. Дущенко є автором понад чотирьохсот наукових праць, зокрема підручників і навчальних посібників для педінститутів і загальноосвітніх шкіл. В. П. Дущенком була створена власна наукова школа в галузі тепломасопереносу. Дослідження, які він започаткував, продовжили його учні в Україні та за її межами.

Посилання

Віктор Павлович Дущенко: біобібліографічний покажчик / наук. ред.: І. Т. Горбачук, упоряд.: С. А. Пудченко, бібліогр. ред. Н. І. Тарасова; відповідальна за випуск : Л. В. Савенкова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 178 с.
Особова справа Дущенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор. Держ. архів м. Києва, Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, Ф. № Р-346. Оп. № 5. Сп. № 516. 94 Арк.
Пудченко С.А. Деякі нотатки наукової і педагогічної діяльності професора В.П. Дущенка. Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. Наук. Праць. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. вип. 18. С. 81-87. Літ.: 7н.
Пудченко С.А. Садовий М.І. НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК В.П. ДУЩЕНКА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 198. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка. 2021. №198. С. 246–250.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Пудченко, С. А., & Горбачук, І. Т. (2022). НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ДУЩЕНКА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 302-305. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-302-305