ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Інна Володимирівна Шишенко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-1026-5315
Ключові слова: цифровізація освітнього процесу, підготовка майбутніх учителів математики, підготовка майбутніх учителів інформатики, засоби віртуальної наочності, інформатичні дисципліни

Анотація

За останнє десятиліття цифровізація освітнього процесу формує загальну структуру освіти в усьому світі. Освітній процес має буде завантажено цифровими технологіями, серед яких виокремлюємо засоби віртуальної наочності. Уроки з використанням засобів віртуальної наочності потребують значної підготовчої діяльності педагога. Під час використання візуальної сили комп’ютерної анімації слід розрізняти корисні візуальні ефекти та непотрібні візуальні відволікаючі фактори, враховувати принципи створення мультимедіа. Відносно невеликі зміни в дизайні візуальних представлень насправді можуть мати суттєвий вплив на концептуальне розуміння абстрактного математичного чи інформатичного матеріалу, що призводить до помітної різниці в продуктивності його застосування до розв’язування завдань. Тому постає необхідність підготовки майбутніх учителів до використання у професійній діяльності засобів віртуальної наочності.

Посилання

Коломієць Т.Д. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Київ, 2013. 21 с.
Морська Л.І. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.02 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2008 40 c
Borko H., Koellner K., Jacobs J. Examining novice teacher leaders’ facilitation of mathematics professional development. Journal of Mathematical Behavior. 2014. № 33. Р. 149–167.
Das K. Role of ICT for Better Mathematics Teaching. Shanlax International Journal of Education. 2019. № 7 (4). Р. 9-28.
Fedorenko O.H., Botuzova Yu.V. Experience of using ICT tools for teaching mathematical analysis of future teachers of mathematics. Information Technologies and Teaching Aids. 2020. № 75 (1). Р. 153–169.
Forgasz H. Teachers, equity, and computers for secondary mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education. 2006. № 9. Р. 437–469.
Mayer R. Applying the science of learning: evidence-based principles for the design of multimedia instruction. Am. Psychol. 2008. № 63. Р. 760–769.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Шишенко, І. В. (2022). ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 265-268. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-265-268