МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ

  • Олександр Миколайович Царенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8130-6858
  • Ліна Володимирівна Новосад Комунальний заклад «Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради»
Ключові слова: технологічна освіта, ключові компетентності, візуалізація, інформаційно-технічні засоби нового покоління

Анотація

Стаття присвячена виявленню методичних особливостей використання інформаційно-технічних засобів для формування програмних компетентностей учнів на основі візуалізації навчального матеріалу шкільного предмета «Технології». У роботі зазначено, що візуалізація розглядається педагогами як другорядний чинник, що виконує лише ілюстративну функцію. Але інформаційна насиченість сучасного світу вимагає як планування обсягу візуальної й вербальної інформації, так і методичної підготовки вчителя з переструктурування програмного матеріалу. Візуалізація навчального контенту не є простим ілюстративним матеріалом, а цілісною системою передавання візуальної інформації, яка має реагувати на конкретні дії суб’єкта освітнього процесу і надавати можливість керувати інформацією, що поступає в розпорядження учня через проєкційний екран.

Уточнено змістове наповнення термінів «візуалізація» та «наочність». Візуалізація забезпечує інтенсифікацію навчального процесу, яка досягається завдяки ущільненню програмного матеріалу, що сприяє скороченню часу на словесні міркування старшокласників.

Посилання

Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. Москва : Народное образование, 2008. 512 с.
Гуржій А.М., Гуревич Р.С, Коношевський Л.Л. Формування професійної компетентності майутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій : монографія. Київ-Вінниця : ТОВ Фірма «Планер”, 2015. 464 с.
Гуржій А.М., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Коношевський О.Л. Мультимедійні технології та засоби навчання : навч. посіб. / за ред. Гуржія А.М. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 556 с.
Кадемія М.Ю., Сисоєва О.А. Інтерактивні засоби навчання: навч.-метод. посіб. Вінниця : Планер, 2010. 217 с.
Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т.1. Москва : Педагогика, 1982. 653 с.
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення 01.12.2022).
Царенко О.М. Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1. С. 213–217.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Царенко, О. М., & Новосад, Л. В. (2022). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 255-259. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-255-259