ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Жанна Володимирівна Федірко Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» https://orcid.org/0000-0001-6125-8724
Ключові слова: інновація, освітня інновація, інноваційна освітня діяльність, Нова українська школа

Анотація

Досліджено питання готовності вчителя закладу загальної середньої освіти до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Обґрунтовується необхідність впровадження системної роботи в закладі післядипломної педагогічної освіти щодо підготовки вчителів до інноваційної діяльності.
Мета статті є актуальна проблема визначення концептуальних засад підготовки вчителя до впровадження інновацій в освітній процес закладу загальної середньої освіти в сучасних умовах післядипломної педагогічної освіти.
Розроблено критерії оцінювання рівня готовності вчителя до інноваційної діяльності для здійснення діагностики готовності вчителя до впровадження інновацій. Проаналізовано, що впровадження інновацій в освітній процес є одним із напрямів інноваційної діяльності вчителя, яка спрямована на вирішення педагогічних завдань, які постійно змінюються та виникають в освітньому процесі.

Посилання

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи, 2016. 40 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. №522. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text. (дата звернення 23.11.2022р.)
Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» : затверджено Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.12.2020 р. №2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text. (дата звернення 23.11.2022р.)
Федірко Ж.В. Модель підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 112. С. 346-354.
Федірко Ж.В. Підготовка вчителів географії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. Освіти». К., 2013. 230с.
Цюняк О. Сутність і структура професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія. зб. наук. праць. Редкол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. 2020. № 1(11). С. 107-110.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Федірко, Ж. В. (2022). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 245-251. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-245-251