СИСТЕМИ БАЗОВИХ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ПРИКЛАДІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ

  • Андрій Іванович Ткачук Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7316-0107
Ключові слова: методика вивчення теоретичної та технічної механіки, системи базових еквівалентних прикладів розв'язування задач

Анотація

У статті розглянуто використання систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач для вивчення тем теоретичної та технічної механіки під час екстремального дистанційного навчання в умовах війни. Показано, що застосування оптимально підібраних й максимально адаптованих систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач дозволяє при опрацюванні студентами лекцій та виконанні відповідних практичних завдань покроково формувати й закріплювати в себе відповідні багаторівневі практичні знання, вміння і навички з відповідних тем теоретичної та технічної механіки. Наведено елементи запропонованих систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач по темам "Основні поняття та аксіоми статики абсолютно твердого тіла" та "Система збіжних сил".

Посилання

Калязін Ю.В. Технічна механіка: Навчально-методичний посібник до самостійної роботи. Полтава: ПП "Астрая", 2021. 204 с.
Теоретична механіка : навчальний посібник / за ред. П.К. Штанька. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. 464.
Теоретична механіка. Підручник / Булгаков В.М. та ін. Київ : "Центр учбової літератури", 2019. 705 с.
Капцов І.І. та ін. Технічна механіка : монографія : у 3 ч. / Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019, 2020, 2021. 843 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Ткачук, А. І. (2022). СИСТЕМИ БАЗОВИХ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ПРИКЛАДІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 234-238. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-234-238