ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЯК СКЛАДОВА STEM-ОСВІТИ В ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Сергій Іванович Рябець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7426-1217
  • Олександр Миколайович Щирбул Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7541-509X
Ключові слова: STEM-освіта, технології обробки деревини, підготовка студентів, об’єкти праці

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку творчих здібностей студентів при використанні елементів STEM-освіти.

На основі аналізу наукових, методичних джерел встановлено, що з огляду на глобальні процеси інформатизації та автоматизації виробництва, сучасна підготовка фахівців потребує інтеграції нових знань, формування навичок творчої діяльності, розвитку критичного та інноваційного мислення. Тому, на сьогодні, одним з ключових завдань реалізації освітнього процесу є формування сучасної, високоосвіченої, висококультурної, творчої особистості.

Це завдання розв’язується за допомогою впровадження в освітній процес нових методів, технологій навчання. Саме використання елементів STEM-освіти в технологічній підготовці студентів створює умови для інтеграції знань з різних дисциплін, дає можливість студентам використати важливі міждисциплінарні зв’язки для досягнення позитивного результату, та, безперечно, сприяє формуванню творчого потенціалу майбутніх педагогів.

Посилання

Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). Харків: Скорпіон, 2000. 120 с.
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: «Либідь». 1997. 366 с. URL:https:// lib.iitta.gov.ua/106820/1/Гончаренко. Педагогічний словник (1).pdf (дата звернення: 05.01.2023).
Джевага Г.В., Головач А.С. Уроки технології у системі STEAM-освіти учителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 2018. № 151/2. С. 15–18.
Коломієць Д., Бабчук Ю. STEAM-проекти на уроках трудового навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (49), с. 28–32. URL:https://vspu.net/sit/index.php/ sit/article/view/2503 (дата звернення: 06.01.2023).
Проект концепції STEM-освіти в Україні URL: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (дата звернення: 06.01.2023).
Технології 10-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2017 URL: ttps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klas v (дата звернення: 05.01.2023).
Трудове навчання 5-9 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2017. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 05.01.2023).
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Рябець, С. І., & Щирбул, О. М. (2022). ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЯК СКЛАДОВА STEM-ОСВІТИ В ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 218-223. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-218-223