ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ FASHION-ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: інженер-конструктор, індустрія моди, конструктор-модельєр, професійна освіта, швейна промисловість

Анотація

В роботі наведені особливості освітньої підготовки інженерно-технічних працівників до професійної діяльності у сфері fashion-індустрії. Визначено потреби сучасного ринку праці у фахівцях. Окреслено основні завдання, які стоять перед сучасними фахівцями швейного профілю щодо проектування одягу. Розроблено блок-схеми різних етапів проектування швейних виробів на підприємствах індивідуального та масового виготовлення одягу. Визначено пріоритетні завдання професійної освіти щодо підготовки інженерно-технічних працівників для різних сфер індустрії моди, завданням яких є розробка колекцій одягу.
Спроектовано види практичних занять з дисциплін професійного спрямування підготовки майбутніх магістрів за освітньою програмою «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», які допоможуть розвинути професійну компетентність інженерної складової професії до рівня досвіду розробки колекцій швейних виробів з врахування усіх етапів проектування.

Посилання

Бабій Н. Образно-асоціативний підхід до підготовки фахівців з дизайну одягу // Час мистецької освіти «Теорія і методика виховання художньообдарованої особистості у закладах мистецької освіти: зб. статей VІІ Всеукраїнської наук. - практ. конф. 17-18 жовтня 2019року) , ч. ІІ / заг. ред. В.В. Фомін – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С.42-47.
Гниденко А.В. Формализация и алгоритмизация процесса проектирования женской одежды с рукавами сложных покроев. Автореферат дисс. на сосиск. уч. степ. к. техн. н. специальности 05 19 04 Технология швейных изделий. Иваново. 2008. 22 с.
Кисельова К.О. Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та європейських вищих навчальних закладах. Теорія і практика дизайну. Мистецтвознавство. Вип.9. 2016. С.97-109.
Нечіпор С.В. Методика формування предметної компетентності майбутніх кравців з технології виготовлення одягу. Дисертація канд. пед. наук: 13.00.02 Теорія та методика навчання (технічні науки). Укр. інж.-пед. акад. Х., 2013. 264 с.
Робота. URL: https://rabota.ua/company1477559/vacancy8341559 (дата звернення 20.11.2022р.)
Ryabchikova K., Nechipor S. Algorithm of development of international training plan for preparation of fashion designers with account of intercultural competence forming. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [зб. наук. праць]. Х: ТОВ «Друкарня Мадрид» 2019. № 64. С.164–176.
Рябчиков М.Л., Литвин О.О., Нечіпор С.В., Єгоров О.В. Функції і компетентності людей з вадами при підготовці дизайнерів одягу. Проблеми інженерно- педагогічної освіти [зб. наук. праць]. № 66. 2020. С.82–89.
Черняева А.А. Разработка метода комплексного проектирования силуэтной формы женской одежды. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук спец. 15.19.04 Технология швейных изделий. Москва. 2013. 21с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Нечіпор, С. В., & Попова, Т. І. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ FASHION-ІНДУСТРІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 206-213. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-206-213