ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІГОНАЛЬНОГО 3D МОДЕЛЮВАННЯ

  • Олександр Олександрович Мосіюк Житомирський державний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-3530-1359
Ключові слова: 3D графіка, полігональне моделювання, правила полігонального моделювання, Blender, коректна сітка полігонів

Анотація

Створення та застосування сучасних тривимірних моделей в освіті є важливим трендом сьогодення. Особливо він проявляються у все частішому впровадженні технологій віртуальної та доповненої реальності з навчальною метою. Як наслідок, необхідною умовою підготовки майбутніх вчителів та викладачів інформатики є набуття компетенцій та компетентностей, важливих для створення освітнього 3D контенту. Саме тому в статті розкривається важливі методичні аспекти полігонального тривимірного моделювання. Зокрема, акцентується на завданнях, які дозволяють студентам здобути необхідні знання, уміння та навички для створення тривимірних полігональних моделей із коректною сіткою полігонів. Важливі моменти доповнюються ілюстраціями. У підсумку зауважується на важливості подальшого удосконалення методичних підходів до вивчення тривимірної графіки загалом та вказуються перспективи подальших наукових пошуків.

Посилання

Брюханова Г. В. Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2012. № 6, Ч. 2. С. 86–92.
Гевко І., Коляса П. Методика навчання комп’ютерної графіки студентів закладів вищої освіти. Молодь і ринок. 2019, № 3 (170), С. 6 – 11. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.165988.
Горобець С. М. Методичні підходи щодо навчання комп’ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2018, Випуск № 1, № 92, С. 75–79.
Карпенко О., Острога М. Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки та його вивчення на уроках інформатики. Освіта. Інноватика. Практика, 2020. Том 7, № 1. С. 13-19.
Кириченко О.С. Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3D-моделювання. Освітологічний дискурс, 2017. № 3–4. С. 296–308. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2938.
Корчевський Д.О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп'ютерної графіки і дизайну : автореф. дис. ... доктора. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 40 с.
Носаченко Д., Юрченко А. Організація гурткових занять з 3D-моделювання в середовищі Cinema 4D. Освіта. Інноватика. Практика, 2020. Том 7, № 1. С. 39–47.
Офіційний сайт Blender : веб-сайт. URL: https://www.blender.org/ (дата звернення: 11.01.2023).
Юрченко А., Удовиченко О., Шершень О. Особливості вивчення 3D-графіки в умовах неформальної освіти. Освіта. Інноватика. Практика, 2022. Том 10, № 5. С. 48–57. DOI: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol10i5-007.
Bicer A., Nite S. B., Capraro R. M., Barroso L. R., Capraro M. M., Lee Y. Moving from STEM to STEAM: the effects of informal STEM learning on students' creativity and problem solving skills with 3D printing. 2017 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). Indianapolis, IN, USA. October 18 – 21, 2017. DOI: https://doi.org/10.1109/FIE.2017.8190545.
Bonorden M., Papenbrock J. Evidence-based optimization of classroom teaching units using 3D printers for designing models—from the 2D Picture to the 3D flower model. Education Sciences, 2022. Vol. 12, №. 11. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci12110831.
Brutzman D. Teaching 3D modeling and simulation: virtual kelp forest case study. Web3D '02: Proceedings of the seventh international conference on 3D Web technology. February, 2002. P. 93–101. DOI: https://doi.org/10.1145/504502.504518.
Earle M. T., Wyatt J. E. Preparing to teach STEM in middle school using understanding by design framework: focus on using CAD in creative arts. 2014 IEEE Integrated STEM Education Conference. Princeton, NJ, USA. March 8, 2014.DOI: https://doi.org/10.1109/ISECon.2014.6891017.
How to understand topology in 3D modeling? : web-site. URL: https://elementza.com/how-to-understand-topology-in-3d-modeling/ (дата звернення: 11.01.2023).
Suselo T., Wünsche B., Luxton-Reilly A. Technologies and tools to support teaching and learning computer graphics: a literature review. ACE '19: Proceedings of the Twenty-First Australasian Computing Education Conference, January, 2019. P. 96–105. DOI: https://doi.org/10.1145/3286960.3286972.
Suselo T.; Wünsche B., Luxton-Reilly A. Teaching and learning 3d transformations in introductory computer graphics: A User Study. In Proceedings of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - GRAPP, 2022. P. 126-135. DOI: https://doi.org/10.5220/ 0011003100003124.
Yagli S., Hsieh S.-J. Maker: designing and building a prosthetic hand for a high school engineering design course. 2018 ASEE Annual Conference & Exposition. Salt Lake City, Utah, USA. June 23, 2018. URL: https://www.asee.org/public/conferences/106/papers/22050/view (дата звернення: 11.01.2023).
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Мосіюк, О. О. (2022). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІГОНАЛЬНОГО 3D МОДЕЛЮВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 197-202. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-197-202