ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  • Валерій Іванович Миценко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6034-0224
  • Тетяна Вікторівна Русановська Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2827-4225
Ключові слова: інновації, soft skills, hard skills, компетенції, університет

Анотація

У статті описано теоретичний та практичний аспекти основних принципів формування soft skills у студентів ЗВО. Інноваційні процеси відбуваються сьогодні практично у всіх галузях людської діяльності. Зокрема, це стосується і освіти. Щодо професійної освіти — ЗВО має підтримувати інтерес до сучасних технологій, соціально-економічних змін у суспільстві, розвитку нових тенденцій та напрямків. До таких процесів відноситься формування надпрофесійних навичок, тобто soft skills.
У зв'язку з цим для створення умов, що сприяють формуванню soft skills, а також з метою зробити процес навчання більш пізнавальним, авторами статті, був проаналізований процес формування компетенцій soft skills.
Метою статті є теоретичне обґрунтування основних принципів формування компетенцій soft skills. Практична значимість дослідження у тому, що результати можна використовувати у методиці викладання іноземних мов.

Посилання

Berglund, A., Heintz, F. (2014) Integrating Soft Skills into Engineering Education for Increased Student Throughput and more Professional Engineers. Linköping University, Sweden
Certel, Z., Bahadır, Z., Kabaca. E., Seraki. S. (2018) Professional experience, tolerance, empathy and reading interests as variables predicting cognitive flexibilities of physical education teachers. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Vol. 9. Issue 3. P. 41–51.
Cambridge Dictionary URL: https://dictionary.cambridge.org
Claxton, G., Costa, A.L., Kallick, B. (2016) Hard thinking about soft skills. Educational leadership: journal of the Department of Supervision and Curriculum Development. N.E.A. Vol. 73. P. 60–64.
Lippman, L.H., Ryberg, R., Carney, R., Moore K.A. (2015) Workforce connections: key «soft skills» that foster youth workforce success: toward a consensus across fields. Child Trends Publication. 56 p.
Lavrysh, Yu. (2015) Navychky sotsialnoi vzaiemodii yak neobkhidna skladova podhotovky inzheneriv u suchasnomu universyteti. [Skills of social interaction as a necessary component of the training of engineers in a modern university] "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeniHryhoriia Skovorody". Psykholohiia. Vyp. 37. S. 104–111. [in Ukrainian].
Catelly Y.M. (2010) Raising Stakeholders’ Awareness of the Need for Soft Skills in the Tertiary Engineering Education Curriculum. Synergy. № 6(1). Р. 41-56.
Levasseur, R. (2013) People Skills: Developing Soft Skills – a Change Management Perspective. Computer Science. Interfaces. Vol. 43. №. 6. P. 566–571.
Wilkie, D. (2019) Employers Say Students Aren’t Learning Soft Skills in College. SHRM – The Voice Of All Things Work.
Whitmore, P.G., Fry, J.P. (1974) Soft Skills: Definition, Behavioral Model Analysis, Training Procedures. Professional Paper. №3–74. P. 48.
Career-Readiness Competencies. URL: https://career.sa.ua.edu/develop/career-readiness-competencies
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Миценко, В. І., & Русановська, Т. В. (2022). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 192-196. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-192-196