ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРОМ ТА МОДУЛЕМ

  • Інна Геннадіївна Ключник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6874-7811
Ключові слова: параметр, нерівності, модуль

Анотація

При вивченні математики розглядаються задачі, для розв’язання яких потрібно не лише знання шкільної програми, а й творче застосування цих знань, зокрема при розв’язуванні задач з параметром. Розв’язування таких задач сприяє інтелектуальному розвитку, розвитку логічного мислення та є гарним матеріалом для відпрацювання навиків. В роботі наведені приклади з детальним описом їх розвязування, а також увага приділяться методичній стороні їх розв’язання.

Посилання

Кожухов С.К. Уравнения и неравенства с параметром: Уч. Пос. Орел, 2013.- 72с.
Завізіон Г.В. Рівняння з параметрами: Навч. Посібник. Кіровоград, 1997. 100с.
Лейфура В.М., Мітельман І.М., Радченко В.М., Ясінський В.А. Математичні олімпіади школярів України: 2001-2006. Львів: Каменяр, 2008. 348 с. / URL: https://www.twirpx.com/file/2049208/ (дата звернення 20.07.2022)
Ясінський В.А., Панасенко О.Б. Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Алгебра. Навчально-методичний посібник. Вінниця: Середняк Т.К., 2015. 272 с.
Ясінський В.А. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв’язування. Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2008. 208 с.
Сарана О.О. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Навч. посібн. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. 400 с.
Федак І.В. Методи розв’язування олімпіадних завдань з математики і не тільки їх. – Чернівці.: Зелена Буковина. 2002. 340 с.
Харди Г.Г., Литлвуд Дж.Е., Пойа Г. Неравенства. М.: ИЛ, 1948. 458с.
Беккенбах Э., Беллман Р. Неравенства. М.: Мир, 1965. 276 с.
Ключник І.Г. Аналітичні методи розв’язування показникових нерівностей з параметром. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький. 2017. Вип. 12., Ч. 3. С. 31-36.
Ключник І.Г., Ізюмченко Л.В., Гаєвський М.В. Формування творчої ососбистості учня на уроках математики. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кропивницький. 2021. Вип. 198. С. 121-125.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Ключник, І. Г. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРОМ ТА МОДУЛЕМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 139-143. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-139-143