WORK SHOP ЯК ФОРМА ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ НИМИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

  • Наталія Анатоліївна Іваницька Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 https://orcid.org/0000-0002-1422-1176
Ключові слова: групова взаємодія, роль адміністрації, цифрове обладнання, електронні освітні ресурси

Анотація

У публікації поданий авторський алгоритм work shop як сучасної форми організації взаємодії між вчителями початкової та базової школи з метою взаємонавчання та формування у педагогічних працівників дослідницьких компетентностей. Продемонстровано поєднання індивідуальної та групової роботи педагогічних працівників з метою вирішення спільного завдання – організації дослідницької діяльності учнів при викладанні у початковій школі інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Розкрита роль адміністрації закладу освіти у проведенні work shop – моніторинг рівня готовності вчителів до самоосвіти, інновацій відповідно до їх самооцінювання. Описано для кожного з етапів організації work shop (підготовчого, виконавчого, підсумкового) особливості інтеграції навчального матеріалу, можливості використання учасниками освітнього процесу сучасного цифрового обладнання та електронних освітніх ресурсів.

Посилання

Вітюк В.В. Професійний розвиток учителя в умовах післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний пошук. 2015. № 2. С. 28 – 31
Іваницька Н. Work Shop як засіб забезпечення якісної освіти. Український вимір : міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Чернігів, 2018. С. 137–138
Лазаркевич Л.Г. Діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи : методичні рекомендації. Кам`янець Подільський, 2016. С. 20 – 25. URL: http://surl.li/dvcjv (дата звернення: 10.11.2022)
Мартинець Л.А. Залучення педагогів до професійного розвитку у неформальній та інформальній освіті. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017. № 6. С.15-16. URL: http://surl.li/dtlfl (дата звернення: 20.11.2022)
Нікішина І.В. Здібності педагога до творчого саморозвитку : методика. Методичний інструментарій для самооцінювання вчителів у процесі професійного розвитку. URL: http://surl.li/dqyqa (дата звернення: 10.11.2022)
Типові освітні програми початкової освіти для І циклу (1-2 класи). URL: https://cutt.ly/DMCHOcg (дата звернення: 19.08.2022)
Типові освітні програми початкової освіти для ІІ циклу (3-4 класи). URL: https://cutt.ly/DMCHOcg (дата звернення: 19.08.2022)
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Іваницька, Н. А. (2022). WORK SHOP ЯК ФОРМА ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ НИМИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 129-133. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-129-133