ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

  • Олександр Вадимович Галицький Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-7694-3019
  • Павло Васильович Микитенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця https://orcid.org/0000-0003-1188-4334
  • Євгенія Віталіївна Малюх Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0003-2258-1988
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, хмарні сервіси, Microsoft Teams, освітній процес, заклад вищої освіти

Анотація

У роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти застосування хмарних сервісів у процесі інформатичної підготовки студентів закладів вищої освіти під час дистанційного та змішаного навчання. Здійснено аналіз функціональних можливостей хмарного сервісу Microsoft Teams, який є «ядром» віртуального навчального середовища. Висвітлено переваги його використання та обґрунтовано доцільність впровадження хмарних сервісів в освітній процес. Запропоновано загальні підходи до застосування хмарного сервісу Microsoft Teams, зокрема, організацію та поділ академічних груп, методи комунікації між учасниками освітнього процесу, способи подання методичних та навчальних матеріалів, методи оцінювання результатів навчальної діяльності. За результатами проведеного дослідження можна констатувати, що використання хмарних сервісів під час дистанційного та змішаного навчання в повній мірі може забезпечити засвоєння теоретичного та практичного аспекту інформатичних дисциплін, незважаючи на певні проблеми в самоорганізації студентів.

Посилання

Microsoft Teams для освіти : веб-сайт. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/education/products/teams (дата звернення: 08.01.2023).
Биков В.Ю., Вернигора С.М., Гуржій А.М., Новохатько Л.М., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. 6 (74). С. 1–19.
Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Запоріжжя : ООО "ЛИПС"ЛТД, 2010. 1 (5). С. 234–243.
Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті : навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. 72 c.
Литвинова С.Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 354 c.
Микитенко П.В., Кучеренко І.І. Використання систем управління навчальними матеріалами в процесі інформатичної підготовки студентів медичних університетів. Фізико-математична освіта. 2021. (2(28)), C. 63–70. doi: 10.31110/2413-1571-2021-028-2-011
Микитенко П.В., Галицький О.В. Використання сучасних хмарних технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. Київ : «Видавництво «Гілея», 2021. Вип. 33 (5). С. 7–17.
Організація дистанційного навчання за допомогою Microsoft Teams (спеціальність «Інженерія програмного забезпечення») : веб-сайт. URL: http://ipo.kpi.ua/povyshenie_kvalif/pidvish-kvalif-spivrob-kpi-108/microsoft-teams/ (дата звернення: 08.01.2023).
Перехід на дистанційне навчання : веб-сайт. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/education/remote-learning (дата звернення: 08.01.2023).
Спірін О.М., Вакалюк Т.А. Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. №4 (60). С. 275–287.
Франчук В.М. Галицький О.В. Використання хмарних сервісів у навчальному процесі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2016. № 18 (25). C. 39–42.
Франчук В.М. Галицький О.В., Микитенко П.В. Хмарні технології як засіб підтримки онлайн-заходів. Новітні комп’ютерні технології Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет». 2015. Том XIII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». С. 158 –167.
Литвинова С.Г., Спірін О.М., Анікіна Л.П. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник. Київ : Компринт, 2015. 170 c.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Галицький, О. В., Микитенко, П. В., & Малюх, Є. В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 106-111. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-106-111