МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗЗСО

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інформаційна культура, освітній процес, міжпредметні зв’язки, інтегровані уроки з інформатики, інтеграція

Анотація

Підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки з певної теми, допомагають інтегровані уроки з інформатики. Саме на них діти отримують можливість використовувати весь свій арсенал отриманих раніше знань, життєвий досвід, допомагають зробити власні і дуже необхідні кожній дитині самостійні висновки і пошукові відкриття. Метою даної статті є визначення змісту понять «міжпредметні зв’язки» та «інтегрований урок»; розгляд структури та видів міжпредметних зав’язків; аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду вдосконалення змісту й методики навчання інформатики з використанням міжпредметних зв’язків. Представлений матеріал статті дозволив зробити наступні висновки: інтегровані уроки інформатики дають учневі можливості вільного і свідомого вибору змісту навчання і, отже, індивідуальної траєкторії розвитку; знімається вантаж непосильних навчальних вимог; створюються умови для позитивної мотивації навчання.

Посилання

Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Освітологічний дискурс. 2017. № 3–4. С.137–149.
Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. URL: http://www.mon.gov.ua (дата звернення 23.11.2022).
Жук Ю.О. Вивчення фізики з використанням засобів інформаційно-комунікаційних. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. Праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. Інститут засобів навчання АПН України. Київ : Атика, 2004. С. 117–147.
Коваль Т. Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2016. № 3–4 (48–49). С.39–43.
Пастирська І.Я. Міжпредметні зв’язки як пропедавтичний етап розвитку інтеграції змісту освіти // загальна педагогіка та історія педагогіки. Випуск 12. Т. 2. 2019.
Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання : навч.-мет. посіб. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Бенедисюк, М. М., Вербівський, Д. С., & Усата, О. Ю. (2022). МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗЗСО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 86-91. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-86-91