ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА ОНЛАЙН-УРОКАХ

  • Олена Олексіївна Бабкова Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0002-9214-8883
  • Світлана Ігорівна Полюга Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0001-9053-533X
  • Кіра Валентинівна Стадниченко Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0001-8542-3763
Ключові слова: формувальне оцінювання, вебресурси, онлайн-інструменти, онлайн-урок, стратегії оцінювання

Анотація

Сучасні умови в Україні створюють перед педагогами виклики щодо запровадження формувального оцінювання в умовах онлайн-навчання. На підставі міжнародних і вітчизняних досліджень, власної практики авторами визначено та адаптовано для онлайн-уроку стратегії оцінювання, до кожної з яких запропоновано вебінструменти формувального оцінювання. У статті представлено опис планування оцінювальної діяльності, обґрунтовано можливість налагодження кооперативного навчання та конкретизовано механізми оцінювання результатів і процесу групової роботи.

Особливу увагу приділено залученню учнів до самооцінювання процесу навчання та сформованих ними навчальних досягнень. Надано комплекс педагогічних дій щодо формування адекватної учнівської самооцінки.

Визначені онлайн-інструменти дозволяють реалізувати всі стратегії оцінювання й оцінювати школярів різнопланово. При цьому вони оптимізують оцінювальну діяльність, що дуже важливо для онлайн-уроку, візуалізують її та надають швидкий зворотний зв'язок усім суб’єктам освітнього процесу.

Посилання

Гривко А., Ващенко Л. Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій школі. Український педагогічний журнал. 2021. № 2. С. 72-83. URL: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view
/288 (дата звернення 24.11.2022).
Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій українській школі. Електронне наукове видання “Народна освіта”. Випуск 1(31). 2017. С. 88–95. URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/992 (дата звернення 24.11.2022).
Курвітс М. Майстерня Марини Курвітс. URL : http://marinakurvits.com/category/blog/innovative_scenarios/ (дата звернення 24.11.2022).
Михайленко Л. Сучасні підходи до впровадження формувального оцінювання на уроках математики. Науковий журнал “Фізико-математична освіта”. Т. 37. № 5. 2022. URL: https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/view/206 (дата звернення 24.11.2022).
Мосол Н.А. Інтерактивні методи навчання у вищій школі. URL: https://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/pk/sman_interaktyvni_metody_navch_u_vyshchii_shkoli.pdf (дата звернення 24.11.2022).
Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45-57.
Подмазін С. Технологія особистісно орієнтованого уроку. Завуч. 2001. № 20-21. С. 29-31.
Шиян Н.І., Криворучко А.В., Стрижак С.В. Методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. 2022. Вип. 1(50). С. 324-327. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/44020 (дата звернення 24.11.2022).
Щербак О.І. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень : навчально-методичний посібник / Щербак О.І., Софій Н.З., Бович Б. Ю. ; за наук. ред. О. І. Щербак. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. 136 с.
Andrade H., Bennett R. and Cizek G., Handbook of Formative Assessment in the Disciplines. Routledge, New York, 2019.
Bennett R., "Formative assessment: a critical review", Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, vol. 18, no. 1, pp. 5-25, 2011. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969594X.2010.513678
Wiliam D. Embedded Formative Assessment. Solution Tree Press, 2011. p. 189.
Lane R. Formative Assessment Evidence and Practice Literature Review, AITSL:Melbourne, 2019.
Scriven, M., 1967, The methodology of evaluation, In Tyler, R.W., Gagné, R.M. and Scriven, M. (Eds.), Perspectives on curriculum evaluation (pp. 39–83), Rand McNally, Chicago
Hattie, J. The applicability of Visible Learning to higher education. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 1(1), 79–91. Available: https://psycnet.apa.org/record/2015-13426-005 (дата звернення 24.11.2022).
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Бабкова, О. О., Полюга, С. І., & Стадниченко, К. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА ОНЛАЙН-УРОКАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 73-78. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-73-78